Print

Arnt Vestergaard Louw

Arnt Vestergaard LouwArnt Vestergaard Louw, Lektor, Ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 31 95 45 30
Mail: avl@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier samt Psykologi, Roskilde Universitetscenter 2005

Ph.d. fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 2013 med afhandlingen: "Indgang og adgang på erhvervsuddannelserne. Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser på grundforløbet".

Forskningsfelt og interesser:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, erhvervsuddannelse og gymnasieuddannelser, didaktik, dannelse og læring i arbejdslivet.

Jeg er særligt optaget af at undersøge og forstå læring, dannelse og faglig udvikling som det opstår i mødet mellem elever og lærere/oplærere under de rammer og vilkår som skolen og arbejdspladsen danner. Derudover er jeg optaget af at give unge og elever stemme i forskningen og med forskellige metoder søge at engagere og privilegere unges egne perspektiver og oplevelser. Jeg er også særligt optaget af didaktiske perspektiver på, hvordan man kan organisere læreprocesser i spændingsfeltet mellem mål- og formålsstyring.

 • Unges motivation og lyst til læring
 • Unges møde med uddannelser
 • Uddannelsesplanlægning og didaktik
 • Dannelse og faglig stolthed
 • Uddannelsespolitik

 

3 Interessante publikationer:

 • Mahler, Anne, Thomsen, E. S. & Louw, A. (2023). Frafald, fastholdelse og gennemførsel på erhvervsuddannelserne. Et reviewstudie af, hvad vi i en dansk kontekst ved om frafald, fastholdelse og gennemførsel af unge elever på erhvervsuddannelserne 2011 til 2023. Center for Viden om Erhvervsuddannelserne.
 • Nielsen, K. T. P., Louw, A. & Katznelson, N. (2021). Plads til at lære – på lærepladsen. Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet. Aalborg Universitetsforlag.
 • Louw, A. & Katznelson, N. (2018). Karakterbogen. Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur. Aalborg Universitetsforlag.

Arbejdsområde:
Du kan se, hvilke aktuelle forskningsprojekter jeg arbejder på under 'Igangværende projekter' længere nede. 


Eksterne poster:

 • Medlem af Coop Crew følgegruppe
 • Medlem af Dialogforum for EUD
 • Medlem af redaktionen for tidsskriftet: Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)
 • Medlem af EUD Business netværk
 • Medlem af Styregruppen for NordYrk – nordisk netværk for erhvervsuddannelsesforskning

 

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!