Print

Arnt Vestergaard Louw

Arnt Vestergaard LouwArnt Vestergaard Louw, Lektor, Ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 31 95 45 30
Mail: avl@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier samt Psykologi, Roskilde Universitetscenter 2005

Ph.d. fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 2013 med afhandlingen: "Indgang og adgang på erhvervsuddannelserne. Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser på grundforløbet".

Forskningsfelt og interesser:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, erhvervsuddannelse og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, didaktik og IKT i ungdomsuddannelserne samt unge i norden.

Forskningsmæssigt arbejder jeg med særlig vægt på at belyse mødet mellem elever og lærere i selve undervisningsrummet med fokus på, hvordan dette møde opleves og erfares fra elevernes perspektiv. Konkret med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring
 • Unges møde med erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsesplanlægning og didaktik, særligt i forhold til erhvervsuddannelserne og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
 • IKT i forhold til ungdomsuddannelserne
 • Klasseledelse
 • Uddannelsespolitik

3 Interessante publikationer:

 • Nielsen, K. T. P., Louw, A. & Katznelson, N. (2021). Plads til at lære – på lærepladsen. Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet. Aalborg Universitetsforlag.
 • Louw, A. & Katznelson, N. (2018). Karakterbogen. Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur. Aalborg Universitetsforlag.
 • Louw, A., & Katznelson, N. (2019). Transfer and reflection in the Danish dual model: Findings from development projects in the Danish vocational education and training programmes . Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 51-70.

 

Arbejdsområde:
Du kan se, hvilke aktuelle forskningsprojekter jeg arbejder på under 'Igangværende projekter' længere nede. 

Eksterne poster:

 • Medlem af Coop Crew følgegruppe
 • Medlem af forskernetværk med fokus på IT og pædagogik på erhvervsuddannelserne
 • Medlem af den almendidaktiske faggruppe ved teoretisk pædagogikum for gymnasielærere
 • Medlem af Dialogforum for EUD
 • Medlem af den faglige ledelse af Center for Viden om Erhvervsuddannelserne (CEVEU)
 • Medlem af redaktionen for tidsskriftet: Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)
 • Medlem af EUD Business netværk
 • Medlem af Styregruppen for NordYrk – nordisk netværk for erhvervsuddannelsesforskning
 • Medlem af Uddannelsesudvalget for Diplomuddannelser, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
 • Medlem af bedømmelsespanel for Politikens Undervisningspris

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV