Print

Anne Mahler

Anne MahlerAnne Mahler, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: 93 56 21 90
Mail: anma@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik

Arbejdsområde:
Jeg er videnskabelig assistent på et forskningsprojekt om unges møde med og faglige tilblivelse på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Forskningsprojektet er en del af et samarbejde med Center for Viden om Erhvervsuddannelser CEVEU.

Fremhævede publikationer: 

Hvordan giver det mening at være ung på eud - et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Dette forskningsprojekt undersøger de unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Formålet med projektet er at frembringe viden om nogle af de bredere tendenser, der spiller ind i de udfordringer, der er forbundet med faldende tilgang, højt frafald, valg og gennemførsel på eud’s grundforløb.

Kontakt forsker

Anne Mahler
anma@ikl.aau.dk
Telefon: 93 56 21 90

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!