Nyt fra CeFU

Print

25. november - Online konference: Ungedeltagelse - endnu et buzzword eller øget reel indflydelse til unge?

Konferencen er afholdt.

Slider Novkon20 Farve

Se slides fra dagen her:

Kommer snart: Facilitating youth participation: Concepts, Challenges and Contradictions. Oplæg og diskussion v. Professor Barry Percy-Smith, University of Huddersfield, England


 

Ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt. Ungeråd opstår, unge beboere laver udviklingsplaner for lokalområder, ungepaneler nedsættes, når der sker ændringer i klubben og kommunen, unge inddrages, når politikkere eller NGO’er udvikler tiltag. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi fokus på med denne konference.

I dag, mere end 30 år efter vedtagelsen af FN’s børnekonvention, er børn og unges deltagelse en cementeret målsætning i det professionelle arbejde med unge. Og ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt: fra inddragelse af unge i sagsbehandlingen i det sociale arbejde, over ungemedbestemmelse i det pædagogiske arbejde, til aktiv deltagelse i behandlingsplaner ved sygdomsforløb. Accepten af unges ret og kompetencer til deltagelse er stålsat, og ambitioner om at inddrage unge i endnu højere grad bifaldes nærmest påfaldende entydigt blandt professionelle på tværs af ungdommens arenaer. Men har unge så egentlig fået mere indflydelse på deres eget liv? Har de indflydelse på de forhold, som de mest brændende ønsker at ændre? Kan de deltage på måder, som imødekommer deres ønsker til engagements- og udtryksformer? Og hvad sker der, når aktiv deltagelse bliver en forpligtelse, som f.eks. på jobcenteret eller på uddannelsen? 

Med udgangspunkt i et netop afsluttet forskningsprojekt, som har fulgt seks udviklingsprojekter støttet af VELUX Fonden, sætter vi på denne online-konference fokus på ungedeltagelse, når den er initieret og rammesat af professionelle, dvs. af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, foreninger, kommuner og andre offentlige aktører. Med besøg fra både forskere, professionelle og unge præsenteres og diskuteres, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan skabe meningsfuld deltagelse, der gør en forskel for unge. Konferencen vil både dykke ned i overordnede diskussioner af, hvad meningsfuld deltagelse er set fra unges egne perspektiver, og udfolde konkrete bud på, hvordan professionelle kan kvalificere deres arbejde med at inddrage unge i forandrings- og beslutningsprocesser, som har betydning for unge selv og de fællesskaber, de indgår i.

Alle deltagere modtager et trykt eksemplar af bogen: Veje til deltagelse – centrale opmærksomhedspunkter for professionelles arbejde med at fremme sårbare børn og unges deltagelsesmuligheder

Konferencen afholdes med støtte fra VELUX FONDEN

Velux Fonden 99 Plus Hvid Baggr 


Tid og sted

Konferencen foregik online og blev afholdt onsdag d. 25. november 2020, kl. 9.00-15.30.

Yderligere information, bogen samt link til online deltagelse sendes til alle deltagere lige op til konferencen. Ved tilmelding efter onsdag d. 18. november vil du modtage bogen efter konferencen.

Hvis du ønsker at modtage bogen på din hjemmeadresse, bedes du opgive denne ved tilmelding. 


Tilmelding for ikke-medlemmer

Deltagelse for ikke-medlemmer koster 800,- inkl. moms. Tilmelding foregår her

Tilmelding til konferencen skal ske senest kl.10.00 d. 23. november 2020


Tilmelding for medlemmer

Medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning har 10 gratis pladser til konferencen. Det er ligeledes gratis for bestyrelsesmedlemmer at deltage.

Tilmelding af fripladser skal ske via mail til karlall@hum.aau.dk med info om navn, mailadresse og arbejdsplads for de(n) tilmeldte.

Har I allerede benyttet jer af jeres 10 fripladser til konferencen koster deltagelse per person 640 kr. inkl. moms. og I tilmelder jer her.

Tilmelding til konferencen skal ske senest kl.10.00 d. 23. november 2020


For spørgsmål om konferencen

For spørgsmål bedes du rette henvendelse til vores konferencesekretær Karla Lyneborg Lassen på karlall@hum.aau.dk

Lagt online 06.07.2020 af Ida Bejder

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Ungedeltagelse er over det hele. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs novemberkonference.

Læs mere her
Lyt til CeFUs podcast

Lyt til CeFUs podcast

I anledning af Center for Ungdomsforsknings 20-års jubilæum lancerer vi podcastserien 10 tendenser i ungdomslivet, hvor vi i 10 programmer tager livtag med brændende aktuelle forandringstendenser i ungdomslivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV