Print

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Børn og unge inddrages i stigende grad i forandringsprocesser, der vedrører deres liv og trivsel. Det sker ud fra en præmis om, at det er til gavn for de unge og børnene selv, og at det samtidig kan bidrage til mere effektfulde og bæredygtige løsninger. Inddragelse af børn og unge i forandringsprocesser er langt fra noget nyt fænomen. Børn og unge i vores samfund er længe blevet opfattet som kompetente individer med ret til at blive konsulteret om forhold, som vedrører og har betydning for dem. Det ses i vores familier, institutioner, civilsamfund osv., hvor vi så vidt muligt forsøger at give plads til deres interesser og perspektiver og inddrager dem i beslutninger og forandringer, der har betydning for dem og deres liv. Inddragelse af børn og unge er imidlertid ikke nogen enkel sag. Det er tværtimod en proces, der kan være præget af en lang række udfordringer og dilemmaer. Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt.

Forskere fra Center for Ungdomsforskning skal gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som netop har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge. Forskerne skal gennem dialoger understøtte og kvalificerer de fem projekters, arbejde samt indsamle data og fortællinger fra projektforløbene både blandt børn og unge og professionelle.

På den baggrund har projektet tre centrale fokusområder:

  • Et udviklingsfokus, som skal resultere i kvalificering af en konceptuel ramme for inddragelse, en række inddragelsesmetoder og -værktøjer samt en række empiriske fortællinger fra de fem projekter.
  • Et evalueringsfokus, som skal resultere i vurderinger af, hvilke effekter de fem projekter opleves at have for de inddragede børn og unge.
  • Et formidlingsfokus, som skal resultere i forskningsunderstøttede formidlinger af projekternes erfaringer, udviklede metoder og koncepter.

De fem projekter som udgør data grundlaget i undersøgelsen er:

Desuden inddrages erfaringer fra projektet:

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN, som også finansierer de fem udviklingsprojekter. CeFU indgår i tæt samarbejde med fonden og de fem udviklingsprojekter gennem hele forløbet.

Publikationer

Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse

I en ny bog giver to forskere fra Center for Ungdomsforskning inspiration og konkrete metodiske greb til at fremme udsatte og sårbare børn og unges deltagelse i bl.a. uddannelsessammenhænge, foreningslivet og i sociale indsatser. Bogen synliggør professionelles rolle for børn og unges deltagelsesmuligheder både i forhold til at definere rammerne for, hvordan børn og unge kan deltage og de adgange, som skabes for, at børn og unge kan virke forandrende på forhold i deres hverdag.

Young People’s Participation – revisiting youth and inequalities in Europe

Videnskabelig antologi med bidrag fra en række europæiske forskere, som sætter fokus på et af samtidens store temaer: Unges muligheder for medbestemmelse og deres samfundsdeltagelse.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet ultimo 2020