Om CeFU

Print

Anne Mette W Nielsen

Anne Mette W NielsenAnne Mette W Nielsen, Adjunkt

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 5056 6124
Mail: amwn@learning.aau.dk

På barsel indtil september 2018. 

Uddannelse:
Cand.mag. i Litteraturhistorie (AU). Ph.D. fra Moderne Kultur (KU).

Forskningsfelt:
Min forskning fokuserer på unges deltagelse og handlekraft indenfor en række forskellige arenaer, herunder uddannelse, foreningsliv og kunst- og kulturområdet.

I den forbindelse har jeg gennem en årrække arbejdet med, hvordan en global fortolkningshorisont redefinerer uddannelsesområdets videns- og dannelsesbegreber. Jeg har været særlig interesseret i æstetiske processer og praksisser og den rolle de spiller for, hvordan unge bliver i stand til at aflæse, navigere i og udvikle nye handlerum.

Pt. er jeg engageret i et større forskningsprojekt om sårbare børn og unges inddragelse i forandringsprocesser, der vedrører deres liv og trivsel. Inddragelse af børn og unge er imidlertid ikke nogen enkel sag. Det er tværtimod en proces, der kan være præget af en lang række udfordringer og dilemmaer. Formålet med forskningsprojektet er at komme tættere på, hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. 

Jeg afsluttede i 2017 et forskningsprojekt om unge på kanten af samfundet og deres deltagelse i kunst- og kulturprojekter under overskriften "Alternative arenaer for en social indsats". Her undersøgte vi de dannelsesmæssige, sociale, personlige og uddannelses-/arbejdsmæssige områder, som de unge oplever, at de udvikler gennem deres deltagelse i musik-, kunst- og teaterprojekter, samt hvordan de beskriver deres deltagelse i relation til deres øvrige livssituation.

I 2015-2016 har jeg fulgt projektet Internationalisering på Hjemmebane, hvor seks gymnasier i Region Midt har udviklet, afprøvet og videndelt internationalt orienterede undervisningsforløb og læringsaktiviteter. Mit bidrag lå i forlængelse af min Ph.D., hvor jeg undersøgte globaliseringsprocesser indenfor uddannelsesområdet med særlig fokus på det almendannende gymnasium gennem et større aktionsforsknings- og udviklingsprojekt under overskriften Globale Gymnasier. 

Siden 2013 har jeg desuden samarbejdet med Louisiana Learning om at styrke brugen af kunstneriske processer og praksisser i gymnasiet under overskriften Brug Kunsten. I forlængelse heraf har jeg været engageret i et større udviklingsprojekt mellem Arken, Statens Museum for Kunst, Aros, Kunsten, Trapholt, Thorvaldsen, Brandts Klædefabrik og Louisiana med henblik på at undersøge den læring, der finder sted i deres kunstbaserede undervisningsforløb. Projektet var del af et længerevarende samarbejde med Learning Practice and Research, TATE Modern og Goldsmith College og er støttet af Kulturstyrelsen.

Tillidshverv:

    • Medlem af Advisory Board for performancegruppen Sisters Academy
    • Medlem af Advisory Board for Louisiana Learning
    • Medlem af Ungdomsrådet, Aarhus Kommune
    • Medlem af Udvalget for Ungdom, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Intensive læringsforløb på højskole for unge uden ungdomsuddannelse

Center for Ungdomsforskning følger uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

Kontakt forsker

Anne Mette W Nielsen
amwn@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV