Om CeFU

Print

Anne Mette W. Nielsen

Anne Mette W. NielsenAnne Mette W. Nielsen, Konst. Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 5056 6124
Mail: amwn@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Litteraturhistorie (AU). Ph.D. fra Moderne Kultur (KU).

Forskningsfelt:

Min forskning fokuserer på unges deltagelsesmuligheder indenfor en række forskellige områder, der spænder over uddannelsesfeltet til mere informelle arenaer. Jeg er især interesseret i unges deltagelse og engagement i kunst og kulturområdet, ligesom jeg de senere år har haft særlig fokus på unge på kanten af samfundet og deres liv og livsvilkår.

Jeg arbejder forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges kulturelle skabelse
 • Unge på kanten af samfundet
 • Tilhørsforhold og fællesskaber
 • Deltagelse og demokrati
 • Kunst, kultur, natur og aktivisme

Centrale forskningsprojekter - nuværende og tidligere:

 • Aspiranterne: Fokus på mødet mellem unge og kulturinsti­tutioner med henblik på at udvikle en model for en ny, kultursocial beskæftigelsesindsats.
 • Borgernær Kunst: Fokus på offentligt støttede kunstprojekter i fire forskellige almene boligområder med henblik på at skabe større viden om, hvorvidt og hvordan satsninger på kunst, der er rykket ud af institutionerne og tæt på borgernes hverdagsliv, virker.
 • Intensive læringsforløb på højskole: Fokus på muligheder for at åbne nye veje for unge udenfor uddannelse og beskæftigelse via dansk og matematik-forløb integreret i højskoleforløbet.
 • Natur til et godt liv: Fokus på natur som ramme om sociale indsatser for unge i udsatte positioner.
 • Når inddragelse gør en forskel: Fokus på hvad der gør en forskel for sårbare børn og unges deltagelse og deltagelsesmuligheder indenfor forskellige typer af arenaer.
 • Når kunst gør en forskel: Fokus på, hvordan unge på kanten af samfundet oplever at udvikle sig gennem deres deltagelse i musik-, kunst- og teaterprojekter, og hvilke specifikke elementer og processer, der gør en positiv forskel.

Jeg har desuden fulgt, hvordan internationaliseringsprocesser skaber forandringer i uddannelsesverdenen med særlig fokus på det almene gymnasium bl.a. gennem min Phd., der bidrog til udviklingen af uddannelsesnetværket Globale Gymnasier.

Endelig har jeg i en årrække haft et tæt samarbejde med kunstmuseer om unge og kunstneriske praksisser bl.a. under overskriften Brug Kunsten.

Tillidshverv:

  • Medlem af Mangfoldighedspuljen under Højskoleforeningen
  • Medlem af bestyrelsen Rapolitics
  • Medlem af Advisory Board for performancegruppen Sisters Academy
  • Medlem af Advisory Board for Louisiana Learning

Intensive læringsforløb på højskole for unge uden ungdomsuddannelse

Center for Ungdomsforskning følger uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Nye fællesskaber gennem kreative læringsprocesser i folkeskolen - en forskningsbaseret evaluering af C:NTACTs samarbejde med Urbanskolen i Esbjerg

I dette forskningsprojekt undersøger vi, hvorvidt og hvordan kreative læringsprocesser kan styrke etableringen af tilhørsforhold og nye sociale fællesskaber i folkeskolen. Forskningsprojektet følger et fireårigt forløb mellem kulturorganisationen C:NTACT og Urbanskolen i Esbjerg, hvor skolens 8. klasser hvert år udvikler en forestilling, der forholder sig til et tema, som de i fællesskab har valgt. Forløbet har fokus på at styrke elevernes relationer indbyrdes og med skolens lærere og på at udbygge lærernes kompetencer til at arbejde med kreative metoder i undervisningen. Forløbet sigter endvidere mod at forankre erfaringerne fra samarbejdet i Esbjerg Kommune, hvor lokale kunstnere rekrutteres til workshoptrænere og oplæres i C:NTACTs arbejdsmetoder.

GAME Gadeidrætspraktik

Forskningsprojektet skal bidrage til udviklingen og kvalificeringen af GAMEs projekt Gadeidrætspraktik rettet mod STU-elever og FGU-elever. Med afsæt i et ungeperspektiv undersøger projektet mødet mellem de unge, GAMEs frivilliguddannelse og de deltagende børn med henblik på at kvalificere og evaluere udviklingen af projektet.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV