Forskning & Samarbejde

Print

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Det er afgørende for unges sociale trivsel at have venner og at være en del af fællesskaber. Omvendt viser forskning også, at oplevelsen hos mange unge er, at deltagelse i fællesskaber kan kræve hårdt arbejde, og at der sættes grænser for, hvem der må være med. Fra fællesskaber inden for eksempelvis selvskade-grupper på sociale medier er der en stigende opmærksomhed på, om fællesskaber også kan fungere som generatorer for social smitte, som kan føre til, at både fænomenerne og mistrivslen blandt unge blot vokser.

Forskningsprojekt skal undersøge dynamikken og den sociale trivsel i de ungdomsfællesskaber, som unge indgår i eller står på kanten af. Der sættes fokus på, om unges sociale mistrivsel også skabes, udvikles og spredes i unges fællesskaber med hinanden. Voksensamfundet og de unges selv italesætter typisk fællesskaber som noget entydigt positivt, men står det i virkeligheden i kontrast til mange unges oplevelser af fællesskaberne? Studiet vil søge kvalificerede forståelser af de motiver og mekanismer, der både gør fællesskaber gode og givende for unge, men også dem, som kan føre til mistrivsel. Dermed vil vi stå stærkere i arbejdet for at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt unge.

Projektet stiller skarpt på 14-19-åriges egne forståelser og oplevelser af de fællesskaber, de indgår i, og den sociale trivsel og mistrivsel, de oplever i den forbindelse. I første del af projektet gennemføres omkring 30 individuelle, kvalitative interviews med en bred gruppe unge. I anden del af undersøgelsen sættes fokus på særlige ungefællesskaber, eller dynamikker i ungefællesskaber, som virker særlige mistrivsel eller trivselsfremmende. Undersøgelsen vil ligeledes inddrage unge og professionelle i udviklingen af oversættelse af resultaterne.

Projektet vil munde ud i en række konkrete anbefalinger og dialoger med professionelle som fremadrettet vil kvalificere arbejdet med at understøtte ungdomsfællesskaber, som kan styrke unges trivsel og forebygge fællesskaber, som er præget af negative dynamikker.

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet medio 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast

Lyt til CeFUs podcast

I anledning af Center for Ungdomsforsknings 20-års jubilæum lancerer vi podcastserien 10 tendenser i ungdomslivet, hvor vi i 10 programmer tager livtag med brændende aktuelle forandringstendenser i ungdomslivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV