Print

Kan ungefællesskaber gøre ondt - kortlægning af unges relationer med hinanden og deres betydning for den sociale trivsel og mistrivsel

Titel: Kan ungefællesskaber gøre ondt - kortlægning af unges relationer med hinanden og deres betydning for den sociale trivsel og mistrivsel
Forfattere: Maria Bruselius-Jensen, Niels Ulrik Sørensen og Katrine Thea Pløger Nielsen
Dato: 22.11.2021
Type: Rapport
Tags:

Kan ungefællesskaber gøre ondt - kortlægning af unges relationer med hinanden og deres betydning for den sociale trivsel og mistrivsel

I første delrapport i undersøgelsen "Kan Ungefællesskaber gøre ondt?" tegnes et billede af, hvilke ungdomsfællesskaber der har betydning i ungdomslivet, samt hvordan unge oplever social trivsel og mistrivsel i forskellige fællesskaber. Rapporten tager udgangspunkt i 31 kvalitative interviews, gennemført forskellige steder i Danmark med unge i alderen 14-19 år. 

Rapporten zoomer ind på fire forskellige fællesskabsformer (Abstrakte fællesskaber, løse forbindelser, grupper og nære venskaber) samt hvordan overgange og opbrud indvirker på fastholdelse og etablering af nye sociale relationer.

Den endelig rapportering af forskningsprojektet forventes publiceret sidst i 2022. 

Finansiel støtte fra William Demant Fonden.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere