Print

25. november - Online konference: Ungedeltagelse - endnu et buzzword eller øget reel indflydelse til unge?

Konferencen er afholdt.

Slider Novkon20 Farve

Se slides fra dagen her:


 

Ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt. Ungeråd opstår, unge beboere laver udviklingsplaner for lokalområder, ungepaneler nedsættes, når der sker ændringer i klubben og kommunen, unge inddrages, når politikkere eller NGO’er udvikler tiltag. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi fokus på med denne konference.

I dag, mere end 30 år efter vedtagelsen af FN’s børnekonvention, er børn og unges deltagelse en cementeret målsætning i det professionelle arbejde med unge. Og ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt: fra inddragelse af unge i sagsbehandlingen i det sociale arbejde, over ungemedbestemmelse i det pædagogiske arbejde, til aktiv deltagelse i behandlingsplaner ved sygdomsforløb. Accepten af unges ret og kompetencer til deltagelse er stålsat, og ambitioner om at inddrage unge i endnu højere grad bifaldes nærmest påfaldende entydigt blandt professionelle på tværs af ungdommens arenaer. Men har unge så egentlig fået mere indflydelse på deres eget liv? Har de indflydelse på de forhold, som de mest brændende ønsker at ændre? Kan de deltage på måder, som imødekommer deres ønsker til engagements- og udtryksformer? Og hvad sker der, når aktiv deltagelse bliver en forpligtelse, som f.eks. på jobcenteret eller på uddannelsen? 

Med udgangspunkt i et netop afsluttet forskningsprojekt, som har fulgt seks udviklingsprojekter støttet af VELUX Fonden, sætter vi på denne online-konference fokus på ungedeltagelse, når den er initieret og rammesat af professionelle, dvs. af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, foreninger, kommuner og andre offentlige aktører. Med besøg fra både forskere, professionelle og unge præsenteres og diskuteres, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan skabe meningsfuld deltagelse, der gør en forskel for unge. Konferencen vil både dykke ned i overordnede diskussioner af, hvad meningsfuld deltagelse er set fra unges egne perspektiver, og udfolde konkrete bud på, hvordan professionelle kan kvalificere deres arbejde med at inddrage unge i forandrings- og beslutningsprocesser, som har betydning for unge selv og de fællesskaber, de indgår i.

Alle deltagere modtager et trykt eksemplar af bogen: Veje til deltagelse – centrale opmærksomhedspunkter for professionelles arbejde med at fremme sårbare børn og unges deltagelsesmuligheder

Konferencen afholdes med støtte fra VELUX FONDEN

Velux Fonden 99 Plus Hvid Baggr 


Tid og sted

Konferencen foregik online og blev afholdt onsdag d. 25. november 2020, kl. 9.00-15.30.

Yderligere information, bogen samt link til online deltagelse sendes til alle deltagere lige op til konferencen. Ved tilmelding efter onsdag d. 18. november vil du modtage bogen efter konferencen.

Hvis du ønsker at modtage bogen på din hjemmeadresse, bedes du opgive denne ved tilmelding. 


 

Lagt online 06.07.2020 af Ida Bejder

Kontakt forskere

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere