Print

Nye veje til frivilligfællesskaber: Unges fortællinger om at være i gadeidrætspraktisk hos GAME

Titel: Nye veje til frivilligfællesskaber: Unges fortællinger om at være i gadeidrætspraktisk hos GAME
Forfattere: Anne Mette W. Nielsen, Nanna Bank Sørensen og Niels Ulrik Sørensen
Dato:
Type: Rapport
Tags:

Nye veje til frivilligfællesskaber: Unges fortællinger om at være i gadeidrætspraktisk hos GAME

I NYE VEJE TIL FRIVILLIGFÆLLESSKABER præsenteres en undersøgelse af, hvordan særlig tilrettelagte praktikker rettet mod unge med psykosociale udfordringer kan styrke deres adgang til frivillighed og frivilligfællesskaber. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning med henblik på at kvalificere og evaluere gadeidrætsorganisationen GAMEs udvikling af et praktikforløb rettet mod STU-elever og FGU-elever. Undersøgelsen viser, at de unges adgang til frivilligfællesskaber på afgørende vis styrkes, når der etablere tydelige rammesætninger, der integrerer de deltagende unges evner, interesser og udfordringer som ressourcer. Når det sker, kan unge, der ellers har stået udenfor fritidslivets fællesskaber, finde sig til rette og på meningsfuld vis opleve at gøre en forskel sammen med andre.

Undersøgelsen viser, at det i praktik projektet sker i et velovervejet og veltilrettelagt arbejde med de unges deltagelsesmuligheder, med deres adgang til forskellige fællesskabsformer, med deres møder med de børneforløb, de er frivillige i og med parkour som både fysisk og kognitiv aktivitet. Rapporten henvender sig til aktører, der ønsker at arbejde med at øge målgruppens adgang til frivillighed og frivilligfællesskaber indenfor det organiserede idrætsliv og inden for kulturområdet bredere set.

Læs mere om forskningen bag publikationen

GAME Gadeidrætspraktik

Forskningsprojektet skal bidrage til udviklingen og kvalificeringen af GAMEs projekt Gadeidrætspraktik rettet mod STU-elever og FGU-elever. Med afsæt i et ungeperspektiv undersøger projektet mødet mellem de unge, GAMEs frivilliguddannelse og de deltagende børn med henblik på at kvalificere og evaluere udviklingen af projektet.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!