Print

Nanna Bank Sørensen

Nanna Bank SørensenNanna Bank Sørensen, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: nabaso@ikl.aau.dk

Uddannelse: Jeg læser en kandidat i Sociologi ved Københavns Universitet

Arbejdsområde: Studentermedhjælper og assistent på forskningsprojekter

Igangværende projekt: Udover at assistere forskningskoordinator og forskningsleder med forskellige administrative opgaver er jeg tilknyttet forskningsprojektet Intensive Læringsforløb på Højskole, hvor jeg bistår forskerne med forskningsrelaterede opgaver – bl.a. feltarbejde, udarbejdelse af kvantitative undersøgelsesdesign og efterfølgende analyser.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV