Print

Nyt fra forsknings- og udviklingsprojektet Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

I januar 2023 sendte vi et call ud til alle ungdomsuddannelserne med invitation til at blive en del af et forsknings- og udviklingssamarbejde med os i CeFU. Uddannelserne blev inviteret til at byde ind med tiltag, der kan øge trivslen blandt deres elever og til at blive en del af et større forsknings- og udviklingsarbejde om at udvikle trivselsskabende didaktiske metoder.  

Interessen for at indgå i udviklingsarbejdet har været overvældende! Vi har modtaget interessante og spændende bud på udviklingstiltag fra i alt 60 forskellige uddannelser og skoler. Det er både dejligt og lidt overvældende og har gjort udvælgelsesarbejdet noget mere omfattende end forventet, da vi ’kun’ har mulighed for at arbejde videre med 14 af skolerne. Vi har dog fået god og kvalificeret hjælp fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske HF og VUC, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Danske Gymnasieelever Sammenslutning og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever til udvælgelsen. Og nu er skolerne udvalgt! 

I august 2023 sparker vi for alvor udviklingsprojektet i gang sammen med de 14 udvalgte skoler. Og sender hermed tak til de mange skoler, der har søgt, som vi desværre ikke har kunne tage med videre i forløbet.

Henover de næste år, vil vi i tæt samarbejde mellem forskergruppen, lærere og elever på de udvalgte skoler udvikle, afprøve og kvalificere de trivselsskabende tiltag og metoder, som skolerne har igangsat.

Vi glæder os meget, og vil løbende dele viden og perspektiver fra forsknings- og udviklingsarbejdet, som er støttet af VELUX FONDEN.

Lagt online 02.05.2023 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
23. maj: Konference om ungefællesskaber

23. maj: Konference om ungefællesskaber

På denne konference præsenterer vi en række nye forståelser og indsigter i unges fællesskaber, der kan nuancere billedet af, hvad fællesskaber er for en størrelse, hvilken betydning de har for nutidens unge, og hvornår de gør godt og ondt.

Læs mere og tilmeld dig her!
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!