Print

Ny rapport: Nye veje til frivilligfællesskaber - Unges fortællinger om at være i gadeidrætspraktik hos GAME

Særligt tilrettelagte praktikker kan på afgørende vis styrke adgangen til frivillighed og frivilligfællesskaber for unge med psykosociale udfordringer. Ved at etablere tydelige rammesætninger, der integrerer de deltagende unges evner, interesser og udfordringer som ressourcer, kan unge, der ellers har stået udenfor fritidslivets fællesskaber, finde sig til rette og på meningsfuld vis opleve at gøre en forskel for andre. Det viser en ny rapport fra CeFU af lektor Anne Mette W. Nielsen, videnskabelig assistent Nanna Bank Sørensen og professer Niels Ulrik Sørensen.

Forskerne har undersøgt, hvordan gadeidrætsorganisationen GAME gennem en praktikordning med FGU og STU giver unge i målgruppen adgang til frivillighed og frivilligfællesskaber, og hvilken betydning de unges møder med idrætslivets frivilligfællesskaber har for dem. På baggrund af undersøgelsen formuleres seks anbefalinger, der kan styrke og inspirere et videre udviklingsarbejde omkring gadeidrætspraktikken for unge med psykosociale udfordringer, såvel som fungere som inspiration for aktører, der ønsker at arbejde med at øge målgruppens adgang til frivillighed og frivilligfællesskaber indenfor det organiserede idrætsliv og inden for kulturområdet bredere set.

GAME rapport forside 

Lagt online 21.03.2024 af Maria Jelonek

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!