Print

20. november - Konference: Unges motivation i forandring

Konferencen er afholdt og gik forrygende.

På grund af den store tilslutning til konferencen afholder vi den igen d. 29. Januar 2014.
  

Læs mere om konferencen i det nye år her 

 

Se slides fra oplægsholderne:

Temperatur på de unges motivation  ved Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen og Camilla Hutters

Motivation og læringsmiljø  ved Mette Pless og Peder Hjort-Madsen

Ram elevernes energi   ved Harriet Bjerrum

I selvbiografiens skygge  ved Ulla Ambrosius MadsenCeFU Konference onsdag d. 20 november fra kl. 9.30-16.15

Konferencen tager udgangspunkt i Center for Ungdomsforsknings nye bog Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet, der bygger på interview med danske og udenlandske eksperter, som alle ved en masse om motivationsproblematikken.

På konferencen belyser vi unges motivation til læring og uddannelse set i lyset af de brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet i dag. Vi sætter fokus på nogle af de brydninger og forandringer, der står allermest centralt i forhold til de unges motivation: Hvad betyder det, at uddannelse i stigende grad opfattes som et redskab for konkurrencestaten? Hvilke konsekvenser har det øgede fokus på test og eksamener? Hvilken rolle spiller de ændrede relationer mellem lærere og elever for lærerautoriteten? Og hvilken betydning har det for unges motivation til læring og uddannelse, at uddannelse i stigende grad er vævet ind i de unges identitetsprojekter? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi diskuterer på konferencen. I forlængelse af disse diskussioner vil vi også forsøge at indkredse, hvordan vi bedst muligt understøtter unges motivation for læring af uddannelse.

Oplægsholderne på konferencen er eksperter fra bogen, der indgår i konferencepakken og udleveres på konferencen.

 

Lagt online 03.10.2013 af Christine Guldborg Christensen

Kontakt forsker

Unges lyst til læring

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Læs mere om unges lyst til læring