Print

29. Januar - Konference: Unges motivation i forandring

Slides fra konferencen

Noemi Katznelson, Camilla Hutters og Tilde Mette Juul
Temperatur på de unges motivation  

Peder Hjort-Madsen
Motivation og læringsmiljø i udskolingen

Harriet Bjerrum
Ram elevernes energi

Ulla Ambrocius
Uddannelsesfeber

CeFUs konference i november 2013, blev så hurtigt overtegnet og var så efterspurgt, at vi har besluttet at køre den igen -  med samme program, samme oplægsholdere og samme fantastiske stemning - den 29. Januar 2014. 

CeFU Konference onsdag d. 29. Januar fra kl. 9.30-16.15

Konferencen tager udgangspunkt i Center for Ungdomsforsknings nye bog Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet, der bygger på interview med danske og udenlandske eksperter, som alle ved en masse om motivationsproblematikken.

På konferencen belyser vi unges motivation til læring og uddannelse set i lyset af de
brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet i dag. Vi sætter fokus på nogle af de brydninger og forandringer, der står allermest centralt i forhold til de unges motivation: Hvad betyder det, at uddannelse i stigende grad opfattes som et redskab for konkurrencestaten? Hvilke konsekvenser har det øgede fokus på test og eksamener? Hvilken rolle spiller de ændrede relationer mellem lærere og elever for lærerautoriteten? Og hvilken betydning har det for unges motivation til læring og uddannelse, at uddannelse i stigende grad er vævet ind i de unges identitetsprojekter? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi diskuterer på konferencen. I forlængelse af disse diskussioner vil vi også forsøge at indkredse, hvordan vi bedst muligt understøtter unges motivation for læring af uddannelse.

Oplægsholderne på konferencen er eksperter fra bogen, der indgår i konferencepakken og udleveres på konferencen.

Se invitation og program her

Tilmelding

Tilmelding senest 21. januar 2014 skal ske via vores webshop.

Medlemmer som benytter en af organisationens fripladser kan tilmelde sig ved henvendelse til Cefu på psr@learning.aau.dk, eller ved tilmelding til halv pris.

Vær opmærksom på at pladser reserveret til vores medlemmer kun holdes frem til den 6. januar, derefter frigives de til først til mølle, hvis de ikke er benyttet.

Framelding efter tilmeldingsfristen medfører fuld betaling.
 Der er plads til max. 320 deltagere. Ved sen tilmelding risikeres, at konferencen er overtegnet.

Cefu forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger.

 

Praktisk

Tid: Onsdag d. 29. januar 2014 kl. 9.30 - 16.15.

Sted: Akademiet For Utæmmet Kreativitet
Enghavevej 82B (Ind af porten og til højre) 2450 København SV

Pris: Kr.1.995,- inkl. frokost og kaffe

Konferencen er gratis for medlemmer af Foreningen Cefu.
 Hvert medlem
kan sende op til 10 deltagere og derefter deltagelse for halv pris.

 

Yderligere information kontakt
Line Krogh Jensen, lkj@learning.aau.dk eller 20294629
Center for Ungdomsforskning

Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
 
www.cefu.dk

 

 

Lagt online 27.11.2013 af Christine Guldborg Christensen

Kontakt forsker

Unges lyst til læring

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Læs mere om unges lyst til læring