Print

Noemi Katznelson

Noemi KatznelsonNoemi Katznelson, Professor, Centre Director and Head of Research

Department of Culture and Learning
Aalborg University
Campus Copenhagen
A.C. Meyers Vænge 15
2450 Copenhagen SV

Tel: (+45) 2068 6680
Mail: nka@hum.aau.dk

Education:
MA in Pedagogy and History and a Ph.D. in Educational Research from Roskilde University.

Field of work and position of trust:
I am in charge of the daily management of the Centre for Youth Research along with Niels Ulrik Sørensen, who is deputy head of CeFU.

Besides, I work as a researcher and project manager on several studies in the education and marginalization area and I manage a variety of positions of trust, including:

 • Member of expert committee appointed by the Prime Minister under the Ministry for Kids, Education, and Equality which serves to encourage more young people to complete and youth education
 • Member of the Presidency of the newly established Council of Secondary Education under the Ministry of Education
 • Member of stakeholder advisory board affiliated with the research program at Copenhagen Business School on trends in youth unemployment in Europe under the EU's Seventh Framework Programme
 • I participate in the panel of judges of the daily newspaper Politiken's competition for innovative teachers and environments in secondary education
 • Personally appointed Vice-President of the National Dialogue Forum for education and career guidance under the Minister of Education
 • Personally appointed member of the Academy committee for New Nordic School under the Minister of Education (www.nynordiskskole.dk)

Field of research:
My research is based on a broad sociological view of youth life as it unfolds in light of prevailing social conditions and processes of change. Based on this, I am especially interested in young people in the education system and the gray areas between education and work, but also in other areas of youth life.

My key skills are: Youth, education, lower secondary education, transition to secondary education, vocational training, marginalized young people, guidance and motivation.

Specifically, my research projects include:

 • Young people's motivation and desire for learning and education
 • Young people's transition from primary to secondary education
 • Young people in secondary education
 • Young people and educational and career guidance
 • Young people and ideas about future education and jobs
 • Young people in danger of not being able to finish an education or being unable to handle the job market
 • Young people at odds with society

3 interesting publications:

 • Young people's motivation and learning - 12 experts on the motivational crisis in the education system
 • Youth life
 • Is confidence enough? The importance of trust in retaining young people in education

Prizes:
Noemi received the Mads Rasmussen Memorial Prize in April 2013, for her hard work and research in creating awareness and understanding of the value of vocational education in our society.

Brobygning til uddannelse - Evaluering af forsøg med unge lediges vej til uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet har igangsat forsøg med brobygningsforløb, der har til formål at understøtte, at unge kontanthjælpsmodtagere skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse. Igennem forskningsbaseret evaluering skal CeFU belyse årsager og forklaringer på brobygningsforløbenes effekt.

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Kobling af skole og praktik på erhvervsuddannelserne

Forskningsprojekt, der rummer en række forskellige aktiviteter på 18 erhvervsskoler, der tilsammen understøtter udvikling af generaliserbar viden om betydningen af tæt kobling mellem skole og praktik samt elevernes motivation for teori på erhvervsuddannelserne.

Samspil og forbindelser i det forebyggende ungdomsarbejde - i et ungdomsperspektiv

Projektet sætter fokus på den samlede indsats for meget udsatte eller kriminalitetstruede unge i udskolingen i Storkøbenhavn og har til formål at skabe og formidle viden om de udfordringer og problemstillinger, der rejser sig for disse unge, når flere indsatser på samme tid forsøger at gøre positiv forskel for dem.

Fremtidens valg og vejledning

Projektet har til formål at undersøge, hvad der ligger til grund for unges uddannelsesvalg i overgangen til ungdomsuddannelserne med særligt fokus på vejledningens rolle i den forbindelse.

Uddannelseshjælpsmodtageres udbytte af et ophold på højskole eller en fri fagskole

Følgeforskningsprojekt, hvor Cefu har til opgave at indsamle erfaringer fra et brobygningsprojekt, igangsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Formålet er at sikre, at deltagende unge fra ni højskoler og to frie fagskoler oplever en social og faglig udvikling, som kan medvirke til at øge deres fremtidige deltagelse i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af samfundet

Projektet har fokus på de udsatte unge og hvad der er det særlige ved marginalisering i netop ungdomsårene. Projektet har til formål at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan tilværelsen som ung og socialt udsat tegner sig i dagens Danmark.

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Et forskningsprojekt med fokus på at analysere af unge uden job og uddannelse i Region Hovedstadan.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!