Print

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Pluss Leadership (Pluss), Epinion og Center for Ungdomsforskning (CeFU) er i gang med en analyse af unge uden job og uddannelse i Region Hovedstadan.
Der har gennem de senere år været et stærkt politisk fokus på målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der eksisterer reelt også stor viden om baggrunden for, at mange unge ikke gennemfører en uddannelse. Det gælder forskningsmæssige, ministerielle, regionale og kommunale indsatser, undersøgelser og evalueringer. Det er desværre også et faktum, at denne viden ikke for alvor bliver bragt i spil i praksis blandt aktørerne. Der er tale om mange forskelligartede indsatser og undersøgelser med hvert sit specifikke fokus, og der eksisterer ikke et overblik over målgruppen (de unge uden job og uddannelse) og "det, der virker" set fra hhv. den unges og systemets perspektiv.  Det er ikke mindst her at analysen af unge uden job og uddannelse skal sætte ind med overblik over eksisterende litteratur og analyser af unge mellem 15-30 år.

Publikationer

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Med analysen af unge 15-30-årige i hovedstadsregionen, som hverken er i uddannelse eller arbejde, og som heller ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse er der blevet skabt et unikt regionalt vidensgrundlag om denne gruppe unge.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet