Print

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Titel: Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden
Forfattere: Noemi Katznelson
Dato: 09.07.2013
Type: Rapport
Tags: uddannelse, job, 95%

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Der er i dag ca. 30.000 15-30-årige i hovedstadsregionen, som hverken er i uddannelse eller arbejde, og som heller ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sammenlagt udgør de 8 % af alle regionens unge i aldersgruppen. Nogle er kommet lidt sent i gang med en uddannelse, nogle holder pause, nogle kæmper med personlige eller sociale problemer, andre kan ikke finde et arbejde. Årsagerne til ikke at være i gang med uddannelse eller arbejde kan være meget forskellige. Gruppen udgør samlet set en væsentlig samfundsmæssig udfordring, og for den enkelte unge er der tale om en situation forbundet med både personlige og økonomiske omkostninger.

Det er regionens fælles udfordring og politiske mål at få disse unge i uddannelse og job. Region Hovedstaden har derfor fået en analyse udarbejdet af Pluss Leadership, Epinion og Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet.

Det er første gang, at der udarbejdes en samlet regional analyse af målgruppen. Med analysen er der skabt et unikt regionalt vidensgrundlag om denne gruppe unge, som kan give aktørerne i uddannelses- og vejledningssystemet en fælles forståelse af regionens kerneudfordringer. Analysen kan på den baggrund udgøre en solid platform for mere samarbejde mellem de regionale aktører om de unge uden job og uddannelse, så der kan igangsættes relevante og effektfulde initiativer der sikrer, at langt flere unge får en erhvervskompetence, så de på sigt kan klare sig selv.

Download pixi-udgaven her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Et forskningsprojekt med fokus på at analysere af unge uden job og uddannelse i Region Hovedstadan.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680