Print

Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17 årige i hotel- og restaurationsbranchen

Titel: Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17 årige i hotel- og restaurationsbranchen
Forfattere: Anne Görlich og Katrine T. P. Nielsen
Dato:
Type: Rapport
Tags:

Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17 årige i hotel- og restaurationsbranchen

Mere end hver tredje af de unge i hotel- og restaurationsbranchen har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane det seneste år.

Et stirrende blik, en sjofel sms fra en kollega eller seksuelle kommentarer fra en kunde.

Det er ikke nødvendigvis nemt at være ung og arbejde i hotel- og restaurationsbranchen.

Det fastslår en ny forskningsrapport, der afdækker omfanget af den grænseoverskridende adfærd i branchen. Rapporten er lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet.

Andelen af 15-19 årige, der har rapporteret uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i hotel- og restaurationsbranchen, ligger på 36%. Det svarer til gennemsnittet for unge i alle brancher samlet set, men det ligger væsentligt højere end andelen på tværs af alle brancher og aldre, der er 22%.

20-29-årige er mest udsat

Den klart største andel af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane rapporteres af de 20-29-årige i hotel- og restaurationsbranchen, hvor 57% inden for det seneste år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

Undersøgelsen viser, at 64% af de unge i hotel- og restaurationsbranchen ikke ved, hvor de skal søge hjælp, hvis de oplever uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Det er en markant større andel end gennemsnittet for unge i alle brancher, som er på 45%.

Det er karakteristisk for de unge interviewede i hotel- og restaurationsbranchen, at de ikke har kendskab til deres formaliserede rettigheder, retningslinjer og værdier på deres arbejdspladser, siger Johnny Dyreborg.

Rapporten viser desuden, at det især er kvinder, der er udsat for seksuelle krænkelser, idet omkring halvdelen af kvinderne i branchen har oplevet det mod 1/3 af mændene. Rapporten er således i tråd med tidligere international forskning på området, der viser, at det særligt er unge kvinder, der oplever seksuel chikane. 

Om undersøgelsen

Rapporten tager udgangspunkt i spørgeskemasvar fra 299 respondenter i hotel- og restaurationsbranchen samt kvalitative interviews med henholdsvis 15 unge medarbejdere, 2 arbejdsgiverrepræsentanter og 2 arbejdstagerrepræsentanter Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem NFA og CeFU med Erhvervsstyrelsen som bevillingsgiver.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17-årige i hotel- og restaurationsbranchen

I forbindelse med den politiske aftale om at modernisere restaurationsloven blev det aftalt, at gennemføre en evaluering af risikoen for vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og chikane blandt unge 15-17-årige der arbejder på steder, hvor der serveres alkohol.

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere