Print

Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17-årige i hotel- og restaurationsbranchen

I forbindelse med den politiske aftale om at modernisere restaurationsloven blev det aftalt, at gennemføre en evaluering af risikoen for vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og chikane blandt unge 15-17-årige der arbejder på steder, hvor der serveres alkohol. Et centralt element i restaurationsloven, som blev vedtaget af Folketinget i 2017, var at lempe § 27 således, at unge under 18 år må arbejde i lokaler, hvor der serveres alkohol, hvis restaurantens hovedformål er servering af mad, og serveringen af alkohol sker i forbindelse hermed. Erhvervsstyrelsen har bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at gennemføre denne evaluering. Evalueringen er gennemført i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU).

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Status for projektet

Status: afsluttet
Projektet blev afsluttet ultimo 2022

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV