Print

Inspirationskatalog: Konkret inspiration til arbejde med undervisningsmetoder og læringsmiljø på FGU

Titel: Inspirationskatalog: Konkret inspiration til arbejde med undervisningsmetoder og læringsmiljø på FGU
Forfattere: Anne Görlich, Noemi Katznelson og Katrine Vraa Justenborg
Dato: 01.03.2019
Type: Andet
Tags: kombineret ungdomsuddannelse, kuu, inspirationskataloger, FGU

Inspirationskatalog: Konkret inspiration til arbejde med undervisningsmetoder og læringsmiljø på FGU

Dette inspirationskatalog er udarbejdet af CeFU og Epinion for Undervisningsministeriet i forbindelse med en evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som d. 1. august 2019 er blevet erstattet af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Evalueringen viser, at syv ud af ti af de unge, der har afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), er tre måneder efter afslutning enten i gang med en uddannelse (41 procent) eller forsørger sig selv (27 procent). Mere end halvdelen af de elever, der er i gang med en uddannelse, har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Resultaterne skal ses i lyset af, at Kombineret Ungdomsuddannelse er for unge under 25 år, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er i høj grad de gode erfaringer fra KUU, der danner grundlag for inspirationskataloget, samt opmærksomhedspunkter, som kan være værd at tænke ind i undervisningen på den kommende FGU. Kataloget indeholder både overordnede tilgange til undervisningen og mere konkrete værktøjer, der kan være brugbare i undervisningen i FGU. Til sidst i kataloget findes desuden organisatorisk inspiration, som er tiltænkt ledere på FGU.

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse, Undervisningsministeriet

Evalueringsprojekt, der har til formål at evaluere Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som er en toårig uddannelse for unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!