Print

Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse, Undervisningsministeriet

Det er ikke ofte, at der etableres nye kompetencegivende uddannelser i det danske uddannelseslandskab, som det tilfældet er med kombineret ungdomsuddannelse (KUU). For nøje at følge udviklingen i den nye uddannelse skal den evalueres løbende over de kommende 4 år og det er Epinion og CeFU, der i fællesskab skal stå for det.

KUU er en toårig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Uddannelsen er dimensioneret til et årligt optag på 2.500 unge og blev aftalt som en del af erhvervsuddannelsesreformen. Projektets evalueringsdesign har til formål at bidrage til:

  • Belysning af betydningen af at gennemføre KUU målt på deltagernes videre uddannelse og efterfølgende beskæftigelsesfrekvens gennem sammenligning af KUU-elevernes overgang til beskæftigelse eller videre uddannelse med tilsvarende overgange for sammenlignelige uddannelser.
  • Analyse af de unge på KUU over tid og sammenligning af årgange gennem et halvårligt spørgeskema blandt deltagerne med fokus på deres udbytte i forhold til personlige, sociale og faglige kompetencer.

Formålet med evalueringen er, at tegne et samlet billede af den kombinerede ungdomsuddannelse, som den kommer til at udfolde sig gennem den femårige periode, og identificere effekterne af uddannelsen og betydningen af de forskellige faktorer for de unges videre færd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Publikationer

Inspirationskatalog: Konkret inspiration til arbejde med undervisningsmetoder og læringsmiljø på FGU

Inspirationskatalog udarbejdet af CeFU og Epinion for Undervisningsministeriet i forbindelse med en evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som d. 1. august 2019 er blevet erstattet af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet primo april 2019

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!