Print

Højskole med forløb i dansk og matematik

Titel: Højskole med forløb i dansk og matematik
Forfattere: Anne Mette W. Nielsen, Anne Görlich, Nanna Bank Sørensen
Dato: 01.11.2022
Type: Rapport
Tags: læring, trivsel, læringsprocesser, højskoler

Højskole med forløb i dansk og matematik

Uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ er et samarbejdsprojekt mellem fem højskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Målgruppen er udsatte unge mellem 16 og 25 år, der ikke har ungdomsuddannelse og står uden for arbejdsmarkedet. De unge visiteres til de intensive læringsforløb gennem samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning, de kommunale unge-enheder, FGU’er, efterskoler m.m. 

Center for Ungdomsforskning har fulgt uddannelsesprojektet fra 2019-2022, hvor der er blevet indsamlet erfaringer fra unge, der har været del af læringsforløbene. Rapporten er udarbejdet på baggrund af kvalitative interviews og observationer og kvantitative spørgeskemaundersøgelser og progressionsmålinger med de unge selv, lærere og koordinatorer fra de involverede højskoler, samt med de forskellige eksterne aktører, som højskolerne samarbejder med.

Rapporten stiller skarpt på hvordan læringsforløbene tilrettelægges og gennemføres, og hvilke særlige træk og kvaliteter de unge fremhæver som bærende ved at have dansk og matematik på højskole. Den ser desuden nærmere på de unges udbytte i form af faglig progression og øgede sociale og personlige færdigheder. Endelig undersøger den i hvilken udstrækning læringsforløbene bidrager til de unges overgang til og fastholdelse i videre uddannelse og/eller arbejde. Med afsæt heri dokumenterer rapporten samlet set de muligheder og potentialer, projektet rummer for de deltagende unge, og hvilke opmærksomhedspunkter projektet rejser i forhold til den videre udvikling.

Uddannelsesprojektet er fra 2022 formaliseret i regi af FFD, og økonomisk støtte til højskoleophold med dansk og/eller matematik omfatter fremadrettet en stipendieordning, hvor unge i samarbejde med højskolen kan søge om hel eller delvis friplads.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Intensive læringsforløb på højskole for unge uden ungdomsuddannelse

Center for Ungdomsforskning følger uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!