Print

Intensive læringsforløb på højskole for unge uden ungdomsuddannelse

Uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ er et samarbejdsprojekt mellem 3-5 højskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Målgruppen er udsatte unge mellem 16 og 30 år, der ikke har ungdomsuddannelse eller arbejde. Deltagerne visiteres til de intensive læringsforløb via Ungdommens Uddannelsesvejledning eller de kommunale unge-enheder, produktionsskole, efterskoler m.m. Indholdet i læringsforløbene vil være en kobling mellem højskolefag med fokus på dannelse samt dansk/matematik undervisning. Projektets formål er at styrke de unges faglige, personlige og sociale kompetencer via 3 ugers intensive læringsforløb, som styrker deres muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse, samt få et arbejde.

Center for Ungdomsforskning følger uddannelsesprojektet gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Følgeforskningen vil tage afsæt i følgende forskningsspørgsmål:

De unges progression
1. Hvilket udbytte i form af faglig progression (i relation til både højskolens dannelsesfag samt fagene dansk og matematik), øgede sociale og personlige kompetencer og uddannelsesafklaring oplever de unge deltagere at opnå gennem deltagelsen i intensive læringsmiljø samt vejledningen på højskolen?

Den pædagogiske indsats
2. Hvordan tilrettelægges og gennemføres de intensive læringsforløb pædagogisk? Hvilke muligheder og udfordringer knytter sig til gennemførelsen af intensive læringsforløb i det særlige læringsmiljø som højskolen udgør?

Udbytte
3. I hvilken udstrækning bidrager deltagelsen i projektet til de unges overgang til - og fastholdelse i videreuddannelse og/eller arbejde?

Publikationer

Højskole med forløb i dansk og matematik

Uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ er et samarbejdsprojekt mellem fem højskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Rapporten stiller skarpt på hvordan læringsforløbene tilrettelægges og gennemføres, og hvilke særlige træk og kvaliteter de unge fremhæver som bærende ved at have dansk og matematik på højskole.

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet ultimo 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!