Print

Aspiranterne fra et ungeperspektiv - En ny beskæftigelsesindsats på kulturområdet belyst gennem unges oplevelser og fortællinger

Titel: Aspiranterne fra et ungeperspektiv - En ny beskæftigelsesindsats på kulturområdet belyst gennem unges oplevelser og fortællinger
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen og Anne mette W. Nielsen
Dato: 04.03.2023
Type: Rapport
Tags: mistrivsel, unge på kanten, kunst og kultur

Aspiranterne fra et ungeperspektiv - En ny beskæftigelsesindsats på kulturområdet belyst gennem unges oplevelser og fortællinger

Notatet 'Aspiranterne fra et ungeperspektiv' er den første afrapportering af forskningsprojektet ’Nye navigationspunkter – En forskningsbaseret evaluering af processer og praksisser i Aspiranterne og de overgange projektet åbner for i ungdomslivet’.

I forskningsprojektet følger Center for Ungdomsforskning 'Aspiranterne', et projekt i Helsingør kommune, der er rettet mod udviklingen af en ny type beskæftigelsesindsats inden for kulturområdet. Hensigten er at nytænke og reformere eksisterende indsatser, der henvender sig til unge uden for arbejdsmarked og uddannelse i et tæt samarbejde med lokale kunst- og kulturinstitutioner. Med afsæt i de unges egne fortællinger fokuserer forskningsprojektet på at undersøge de deltagende unges udbytte af projektet fra to forskellige perspektiver - et projektperspektiv og et livsperspektiv - og med afsæt i disse to perspektiver ydermere at tegne konturerne af et udviklingsperspektiv for indsatsen undervejs og fremadrettet.

I notatet belyser vi overvejende projektperspektivet, som har været omdrejningspunkt i evalueringens første fase, og vi præsenterer en model, der illustrerer indsatsen fra de unges perspektiver. Med afsæt i modellen belyses de forskellige dele af indsatsen med særligt fokus på seks bærende elementer og det særlige fællesskab, som elementerne samlet set giver anledning til. Afslutningsvis skitserer vi de horisonter, som Aspiranterne umiddelbart tegner for de deltagende unges videre liv. Horisonter, som vi forskningsmæssigt undersøger yderligere i forskningsprojektets næste faser. 

Forskningsprojektet gennemføres af Center for Ungdomsforskning på vegne af Lauritzen Fonden og Fonden Aspiranterne.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Nye navigationspunkter: En forskningsbaseret evaluering af processer og praksisser i Aspiranterne og de overgange projektet åbner for i ungdomslivet

Med afsæt i et ungeperspektiv er målet med ’Nye navigationspunkter’ at undersøge Aspirant-forløbet som en overgang i ungdomslivet med henblik på at bidrage til udviklingen af en ny model for en kultursocial beskæftigelsesindsats.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!