Print

Spændende dag hos STUK

I går havde de tre cefuister Anne, Emma og Arnt fornøjelsen af at præsentere deres nyligt udgivne reviewstudie om frafald, fastholdelse og gennemførsel på erhvervsuddannelserne hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Reviewstudiet er blevet til i forbindelse med et forskningsprojekt i regi af Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) og Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring, som undersøger, hvordan unge erhvervsuddannelseselever under 25 år skaber mening i spændingsfeltet mellem skoledelen på grundforløbet og deres ungdomsliv.

I oplægget hos STUK blev der præsenteret reviewets tre temaer:

  • Uddannelsesmiljø
  • Fællesskaber og sociale relationer
  • Klasse, køn og etnicitet

… set i lyset af hvad vi ved om frafald, fastholdelse og gennemførsel af unge elever på erhvervsuddannelserne fra 2011 til 2023

Vi havde flere spændende diskussioner og gik derfra med nye indsigter – og invitationer til yderligere kaffemøder omkring erhvervsuddannelserne (kaffeemoji) 

Tak til STUK for den varme modtagelse. Vi glæder os til at fortsætte dialogen.

... eller invitere os forbi!

Lagt online 08.02.2024 af Maria Jelonek

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!