Print

Nyt forskningsprojekt: Seismograferne

Der har gennem de seneste år været et massivt fokus på unges mistrivsel. Offentligheden har været propfuld af tal og fortællinger, der med syvtommersøm har slået fast, at alt for mange unge har problemer med deres trivsel og oplever udfordringer med at leve et godt ungdomsliv. Og det er på sin vis et nødvendigt og vigtigt fokus. Men samtidig bør vi huske os selv på, at unges identiteter og fremtidsperspektiver bliver til i et samspil med de offentlige diskussioner, og at de har krav på at tage del i og blive hørt i diskussionerne. Der er derfor brug for, at vi også vender os mod positive og opbyggelige spørgsmål om, hvad der skaber trivsel, og hvad der bidrager til gode ungdomsliv.

Med afsæt i P3 missionens indsamling af data fra unge om, ’hvad der gør dig glad’, skal denne forskningsbaserede undersøgelse bringe de unges stemmer i dialog med ungdomsforskningen. Formålet er at styrke og løfte unges bud på gode ungdomsliv frem og derigennem bidrage til, at vi sammen kan udvikle bedre rammer og kulturer omkring ungdomslivet.

Projektet er støttet af Ebbefos Fonden og Østifterne. 

Lagt online 22.08.2023 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!