Print

27. marts - Netværkskonference: Unges mestringskompetence, uddannelseslyst, motivation og relation til fagprofessionelle

- Et indblik i CeFUs aktuelle forskning

KONFERENCEN ER AFHOLDT. Netværkskonference hos Center for Ungdomsforskning 27. marts 2019 

Oplæg fra dagen:

På Center for Ungdomsforsknings årlige netværkskonference dykker vi ned i tre aktuelle forskningsprojekter, som på hver deres måde præsenterer og analyserer unges deltagelse i uddannelse. Til konferencen sætter vi et samlet fokus på, hvad der skaber lyst og motivation for at deltage i undervisningen og hvilke redskaber undervisere benytter sig af. Oplæggene vil komme omkring erhvervsuddannelserne, HF og den Kombinerede Ungdomsuddannelse/FGU.

Glæd dig bl.a. til oplæg af Arnt Louw, lektor ved Center for Ungdomsforskning, som præsenterer resultaterne af en netop afsluttet evaluering af projekt Ungeguide 2016-2019. I dette projekt har fagprofessionelle arbejdet med at styrke udsatte unge bornholmeres lyst til og tro på, at de kan mestre de krav og forventninger, de møder i uddannelsessystemet.
Ph.d.-studerende Katrine Vraa Justenborg præsenterer i sit oplæg fund og gode erfaringer fra den Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), som fra sommeren 2018 skal overgå til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Slutteligt vil adjunkt ved Center for Ungdomsforskning, Anne Görlich med sit oplæg ”Fravær, motivation og deltagelse på Frederiksberg HF” præsentere en analyse af forskellige samspilstyper i undervisningen på HF.

Foruden oplæg får du mulighed for at netværke og bringe dine erfaringer til bordet, når vi skal ”Date en forsker”.

 

Vær opmærksom på, at konferencen er gratis og forbeholdt for medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning. 

 

Konferencen afholdes i lokale 2.3.124 på 3. sal kl. 9.00-14.00
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Lagt online 08.02.2019 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!