Print

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Baggrunden for projektet er den stadigt stigende fokusering på, at unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er en fokusering, der det seneste årti er sket med basis i den såkaldte 95 % målsætning. Samtidig er uddannelsessystemet også under stor forandring. Senest er der indført adgangskrav på EUD og gymnasieområdet.

De fleste unge håndterer disse uddannelsesmæssige krav, men der er også en mindre gruppe af unge, der har vanskeligt ved at leve op til disse og har svært ved at navigere rundt i uddannelsessystemet. Formålet med projektet er at udvikle metoder til at hjælpe disse unge i uddannelse. Det skal ske via to hovedaktiviteter:

1) Udvikling af en "ungeguide"
2) Udvikling af et forløb rettet mod 15-17-årige (senere 18-30-årige)

Formålet med aktiviteterne er at "fange" og hjælpe unge, der er på vej mod et frafald, eller som er stoppet på en ungdomsuddannelse. Dette skal ske gennem etableringen af en hurtig indsats, som er skræddersyet til den enkelte unges situation. Disse indsatser skal udvikles af Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm).

I projektet følger CeFU udviklingen og arbejdet med disse indsatser. CeFUs opgave er for det første at facilitere det løbende udviklingsarbejde. For det andet er det CeFUs opgave at opsamle og videreformidle erfaringerne fra udviklingsarbejdet i en afsluttende kortfattet og praksisrettet forskningsrapport, der præsenteres på en afsluttende konference.

Projektet gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm og støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Publikationer

Evaluering af Projekt Ungeguide Bornholm

I denne rapport præsenterer vi resultaterne af den følgeforskning og evaluering Center for Ungdomsforskning (CeFU) har gennemført i relation til projekt Ungeguide.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet april 2019

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Unges lyst til læring

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Læs mere om unges lyst til læring