Print

Evaluering af Projekt Ungeguide Bornholm

Titel: Evaluering af Projekt Ungeguide Bornholm
Forfattere: Arnt Louw, Niels-Henrik M. Hansen og Katrine Thea Pløger Nielsen
Dato: 01.04.2019
Type: Rapport
Tags: erhvervsuddannelser, udsatte unge, ungdomsuddannelser, udkants Danmark, motivation, fællesskaber, mobilitet, pædagogik, relationer, samarbejde

Evaluering af Projekt Ungeguide Bornholm

Projekt Ungeguide gennemføres af Uddannelse til Alle – Bornholmmed støtte fra Bornholms Regionskommune og Den Europæiske Socialfond. CeFU har bistået med følgeforskning, viden om målgruppen og samfundsmæssige omstændigheder, der påvirker unges valg af og fastholdelse i uddannelse. CeFU har desuden tilrettelagt og faciliteret fire udviklingsseminarer undervejs i projektperioden, et hvert halve år, der skulle understøtte udviklingsarbejdet blandt projektets praktikere, der arbejder med unge og uddannelse på Bornholm, herunder etableringen af et fælles sprog.  

Rapporten undersøger, hvordan unge forholder sig til fremtidige uddannelsesvalg, giver indblik i praksiserfaringer med arbejdet omkring unge i udsathed, evaluerer på målsætningen om etableringen af fælles sprog og giver til slut – på baggrund af erfaringer fra projekt Ungeguide – perspektiver på, hvad der fremadrettet kan fokuseres på, i henhold til at skabe gode forudsætninger for uddannelse for og med de unge på Bornholm.  

Fra CeFU har lektor Arnt Louw, lektor Niels-Henrik Møller Hansen, lektor Mette Pless, professor Noemi Katznelson samt forskningspraktikant Katrine Thea Pløger Nielsen været tilknyttet projektet. Arnt Louw, Katrine Thea Pløger Nielsen og Niels-Henrik M. Hansen har været forfattere på nærværende rapport.

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!