Print

Gentofte Kommune Ungeprofil 2020

Gentofte Kommune blev i 2015 udnævnt til årets ungdomskommune af Dansk Ungdoms Fællesråd. Efterfølgende gennemførte Center for Ungdomsforskning (CeFU) i 2016 i samarbejde med Gentofte Kommune en ungeprofilundersøgelse (Hansen, Louw & Wessels 2016). Undersøgelsen byggede på en lang række kvantitative data og gruppeinterview med unge i Gentofte Kommune, og gav et bredt og solidt billede af de unges trivsel i Gentofte kommune anno 2016. Ungeprofilundersøgelsen 2016 indgik efterfølgende som central element i Gentofte Kommunes arbejde med at formulere kommunes vision for det videre ungdomsarbejde i Kommunen. Undersøgelsen havde afgørende betydning i udarbejdelsen af EN UNG POLITIK (2016), både i den indledende videns- og idégenereringsfase, men også i forbindelse med Kick-off og formidling af politikkens tilblivelse og strategiske pejlemærker.

CeFU og Gentofte Kommune indgår igen et samarbejde om at gentage Gentofte Ungeprofilundersøgelsen i 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 gennemføres fra januar til september 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 har først og fremmest til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune, og på den baggrund formulere en række anbefalinger til Gentofte Kommunes fremadrettede arbejde. Ungeprofilundersøgelsen 2020 vil således indgå centralt i Gentofte Kommunes statusrapportering på EN UNG POLITIK 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 skal baseres på kvantitative og kvalitative data for at kunne give grundigt og nuanceret billede af de unge i Gentofte Kommune.

Ungdomsprofilen 2020 for Gentofte Kommune udarbejdes med afsæt i tre forskellige datakilder:

  • Spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i den nye nationale ungeprofilundersøgelse og som gennemføres af Gentofte kommune selv.
  • Data fra andre kvantitative undersøgelse/dataregistreringer.
  • 8-10 fokusgruppeinterviews med unge borgere mellem 15-25 år bosat i kommunen, heraf 1-2 fokusgruppeinterview med unge mellem 18-25 uden for uddannelse.

Publikationer

Ungdomsprofil 2020 - Gentofte Kommune

Ungdomsprofil 2020 beskriver, hvordan Gentofte Kommunes unge borgere fra udskolingen, på ungdomsuddannelserne og uden for uddannelse og arbejde har det på en række udvalgte og centrale områder. Det er tredje gang, at Center for Ungdomsforskning har fornøjelsen af at udarbejde en sådan ungdomsprofil for Gentofte Kommune. I nærværende ungdomsprofil stiller vi skarpt på unges liv i Gentofte anno 2020 og sammenligner desuden med profilundersøgelsen fra 2016 for at pege på, hvor der er sket forskydninger og forandringer, men også hvor billedet ikke har ændret sig mærkbart hen over de seneste fire år. Der vil også blive trukket paralleller mellem, hvordan Gentoftes unge har det i forhold til unge i Danmark generelt.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Status for projektet

Status: afsluttet
Projekt afsluttet medio 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!