Print

Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune

Titel: Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen, Arnt Louw og Mira Wessels
Dato: 29.03.2016
Type: Rapport
Tags: demokrati, Gentofte, interviews, unges trivsel, ung i gentofte, ungdomsprofil

Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune

Det gode ungdomsliv - ungdomsprofil 2016 Gentofte Kommune
Gentofte Kommune blev i 2015 udnævnt til årets ungdomskommune. Det er en pris, der uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd hvert år.  I begrundelsen for at tildele prisen til Gentofte Kommune fremhæves det bl.a., at kommunen tilbyder gode rammer for ungdomslivet og i særdeleshed gør en stor indsats for at engagere de unge i demokratiet.

Denne ungdomsprofil, som CeFU har stået for udarbejdelsen af, tegner et billede af, hvordan det er at være ung borger i årets ungdomskommune.
Det undersøges, hvordan hverdagen for kommunens unge borgere former sig - hvilke problemer, glæder og udfordringer de unge i Gentofte Kommune oplever at have. Ungdomsprofilen indgår i Gentofte Kommunes arbejde med at formulere den fremtidige vision for ungdomsarbejdet i kommunen og skal bidrage til en etablering af et vidensgrundlag der belyser, hvordan kommunens unge borgere har det og trives, samt hvilke problemstillinger de udfordres af. Emnerne strækker sig fra de unges overvejelser om uddannelse, deres aktiviteter i fritiden, til det antal timer de sover om natten og deres seksuelle adfærd på sociale medier.

Ungdomsprofilen søger bredt at dække de unge i Gentofte Kommune. Der er således tale om et meget specifikt geografisk område, men analyserne vil løbende være understøttet af nationale referencer og der drages paralleller til den tidligere gennemførte ungdomsprofil for Gentofte Kommune i 2004, hvorved tallene bliver solidt funderet - både i forhold til nationale og lokale udviklinger i ungdomslivet.

Hent rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Ung i Gentofte

Gennem projektet undersøges det hvordan det er at være ung i Gentofte. Hvordan har kommunens unge borgere det, trives de, og hvilke problemstillinger udfordres de af? Ungdomsprofilen skal dannes på baggrund af eksisterende oplysninger/empiri, og dels skal der indsamles ny og supplerende viden; der skal hermed åbnes en mulighed for at de unge selv kan bidrage med viden om, hvordan de oplever at være borger i årets ungdomskommune.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!