Print

Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse

Titel: Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse
Forfattere: Maria Bruselius-Jensen & Anne Mette W. Nielsen
Dato: 25.11.2020
Type: Bog
Tags: uddannelse, udsatte unge, foreningslivet, Deltagelse, sårbare unge, ungedeltagelse

Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse

I en ny bog giver to forskere fra Center for Ungdomsforskning inspiration og konkrete metodiske greb til at fremme udsatte og sårbare børn og unges deltagelse i bl.a. uddannelsessammenhænge, foreningslivet og i sociale indsatser. Bogen synliggør professionelles rolle for børn og unges deltagelsesmuligheder både i forhold til at definere rammerne for, hvordan børn og unge kan deltage og de adgange, som skabes for, at børn og unge kan virke forandrende på forhold i deres hverdag.

30 år efter vedtagelsen af FN’s Børnekonvention er børn og unges deltagelse en cementeret målsætning både i politiske strategier og i det professionelle arbejde med børn og unge. Alligevel oplever professionelle og andre voksne stadig en u­sik­ker­hed omkring, hvordan de bedst muligt og mest meningsfuldt kan inddrage børn og unge, så det gør en positiv forskel for dem og de kontekster, de indgår i. Veje til  del­ta­gel­se – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unge deltagelse bidrager til kvaliceringen af det arbejde både gennem en empirisk velfunderet og forsk­nings­in­for­me­ret introduktion til at forstå børn og unges deltagelse i en dansk og international sammenhæng, samt i særdeleshed ved at præsentere en række helt kon­kre­te, handlingsrettede metodiske greb til at fremme deltagelsesmuligheder for udsatte og sårbare børn og unge. 

Bogen bygger på systematiske analyser af børn og unges møder med seks forskellige projekter, der alle fokuserer på at udvikle og afprøve metoder til at fremme udsatte og sårbare børn og unges  deltagelsesmuligheder i forskellige kontekster. Med afsæt i børn og unges egne fortællinger og med inddragelse af professionelle og andre voks­nes per­spek­ti­ver præsenterer den nye indsigter i, hvordan vi som voksne og pro­fes­sio­nel­le kan kvalicere arbejdet med at fremme udsatte og sårbare børn og unge adgang til deltagelse.

Bogen rummer ny inspiration til projekter, foreninger, organisationer, uddannelser, boligsociale enheder og andre indsatser, der arbejder med at fremme udsatte og sårba­re børn og unges deltagelse og bør læses af socialarbejdere, pædagoger, politiske beslutningstager, studerende, undervisere og andre, der beskæftiger sig med un­ges liv og livsvilkår.

Bogen er er udgivet på Aalborg Universitetsforlag og bygger på forskningsprojektet 'Når inddragelse gør en forskel (IBU)', som Anne Mette W. Nielsen og Maria Bruselius-Jensen gennemførte fra 2017 til 2020. Både forskningsprojektet og bogen er støttet af VELUX FONDEN.

Bogen udkommer den 25. november og kan derefter downloades som e-bog.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!