Print

Ny bog inspirerer til bedre inddragelse af børn og unge

I en ny bog giver to forskere fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet inspiration og konkrete metodiske greb til at fremme udsatte og sårbare børn og unges deltagelse i bl.a. uddannelsessammenhænge, foreningslivet og i sociale indsatser.

I FN’s børnekonvention fremgår det tydeligt, at børn og unge har ret til at deltage i og have medindflydelse på de kontekster, de er en del af. Men mange professionelle oplever i det daglige en usikkerhed i forhold til, hvordan man bedst og mest meningsfuldt inddrager børn og unge. Det gælder ikke mindst, når der er tale om udsatte og sårbare børn og unge.  I en ny bog, Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse, giver to forskere ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, Anne Mette W. Nielsen og Maria Bruselius-Jensen, derfor ny inspiration og helt konkrete metodiske greb til at fremme udsatte og sårbare børn og unges deltagelse på uddannelser og i foreninger, organisationer, boligsociale enheder og andre indsatser.

"Med bogen ønsker vi at synliggøre de professionelles rolle for børn og unges deltagelsesmuligheder både i forhold til at definere rammerne for, hvordan børn og unge kan deltage og de adgange, som skabes for, at børn og unge kan virke forandrende på forhold i deres hverdag," siger Maria Bruselius-Jensen.

Deltagelse styrker fællesskab, handlekraft og indflydelse

I bogen tager de to forskere udgangspunkt i seks projekter, der har modtaget støtte fra VELUX FONDEN til at fremme inddragelse af børn og unge i udsatte positioner i forhold og beslutninger, der vedrører deres dagligdag.

"Vores undersøgelse peger på, at meningsfuld deltagelse styrker børn og unges adgang til fællesskab, handlekraft og indflydelse. For flere af de børn og unge, vi møder i studiet, gælder, at deres deltagelse bliver meningsfuld, når de, sammen med andre, kan skabe forandringer, som muliggør et bedre børne- og ungdomsliv," fortæller Anne-Mette W. Nielsen.

Fakta:

  • Bogen ”Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse” er udgivet på Aalborg Universitetsforlag og bygger på et forskningsprojekt, som Anne Mette W. Nielsen og Maria Bruselius-Jensen gennemførte fra 2017 til 2020.
  • Både forskningsprojektet og bogen er støttet af VELUX FONDEN
  • Bogen udkommer den 25. november og kan derefter downloades via Aalborg Universitetsforlags hjemmeside 

Lagt online 24.11.2020 af Ida Bejder

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!