Print

Unge i detailhandel

Titel: Unge i detailhandel
Forfattere: Line Duwe Konnerup og Noemi Katznelson
Dato: 10.02.2011
Type: Rapport
Tags: fritidsjob, detailhandel, omgangsformer, arbejdsmarkedet, Ungdomskultur

Unge i detailhandel

Projektet omhandler unge og deres forestillinger og opfattelse af uddannelsen i detailhandel og efterfølgende job. Projektet har fokus på, hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen og arbejdet, samt hvad de fagligt og menneskeligt forventer at få ud af uddannelsen. Endvidere søger undersøgelsen at afdække, hvad der sker i mødet mellem branchen og de unge ift. uformelle normer, indforståetheder og omgangsformer. Projektet bygger på et empirisk materiale i form af en række kvalitative interview med unge, som er forskellige steder i relation til deres uddannelse, dvs. på sidste år af deres grunduddannelse og i praktik/elevplads. Desuden vil der blive udført rundbordssamtaler med HG og HHX-elever, samt virksomhedsbesøg. Projektet er afsluttet medio 2011.

Læs rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge i detailhandlen

Projektet omhandler hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen i detailhandel og efterfølgende jobmuligheder.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680