Print

Unge i detailhandlen

Projektet omhandler unge og deres forestillinger og opfattelse af uddannelsen i detailhandel og efterfølgende job. Projektet har fokus på, hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen og arbejdet, samt hvad de fagligt og menneskeligt forventer at få ud af uddannelsen. Endvidere søger undersøgelsen at afdække, hvad der sker i mødet mellem branchen og de unge ift. uformelle normer, indforståetheder og omgangsformer. Projektet bygger på et empirisk materiale i form af en række kvalitative interview med unge, som er forskellige steder i relation til deres uddannelse, dvs. på sidste år af deres grunduddannelse og i praktik/elevplads. Desuden vil der blive udført rundbordssamtaler med HG og HHX-elever, samt virksomhedsbesøg. 

Publikationer

Unge i detailhandel

Projektet omhandler unge og deres forestillinger og opfattelse af uddannelsen i detailhandel og efterfølgende job.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Projektet er afsluttet medio 2011