Print

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1-5)

Titel: Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1-5)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 11.03.2016
Type: Rapport
Tags: uddannelse, hørehæmmede, mistrivsel, hørenedsættelse, uddannelsesvalg, livskvalitet, spørgeskemaundersøgelse

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1-5)

Målet med projektet har været at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. Det er sket ved at følge de unge i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole, ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området. 

Siden 1983 har Frijsenborg Efterskole optaget unge hørehæmmede og forsøgt at integrere dem i undervisningen og det øvrige elevhold. På nuværende tidspunkt bliver der optaget 22-24 hørehæmmede per årgang. Skolen repræsenterer derfor den uddannelsesinstitution, som har den største koncentration af unge hørehæmmede i Danmark uden for de traditionelle døveskoler, hvor der undervises ved hjælp af tegnsprog. På Frijsenborg Efterskole tages der vidtrækkende hensyn til den enkelte hørehæmmede og vedkommendes behov. Undervisningen tilrettelægges således, at de hørehæmmede elever har de bedste muligheder for at følge med på lige fod med deres normalthørende kammerater.

Resultaterne skal bl.a. medvirke til at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever, men kan også bruge generelt til at belyse hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever, når de forlader folkeskolen og skal videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Målet er, at projektets datamateriale skal være offentlig tilgængeligt, så alle, der arbejder med hørehæmmede unge i Danmark, kan anvende det.

Undersøgelsens centrale værktøj har været en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til tidligere elever på Frijsenborg Ungdomsskole. Der går ca. 20-25 hørehæmmede elever på skolen på en typisk årgang, og spørgeskemaet har været sendt ud til alle de hørehæmmede elever, som har kunne lokaliseres i skolens arkiv. Undersøgelsen har fundet sted via et internetbaseret værktøj. De tidligere elever er blevet kontaktet via brev, med oplysning om en kode og side, hvor undersøgelsen kunne findes. I forlængelse af dette indsamledes der email-adresser, så det fremover blevlettere at kontakte eleverne.

Frijsenborg Efterskoles rolle har været at forankre undersøgelsen resultater. De nuværende hørehæmmede elever har i et eller andet omfang været med til at formulere temaer i undersøgelsen. Dette har været med til at sikre et fremtidigt medejerskab, der kan anvendes som et pædagogisk værktøj i skolens øvrige undervisning af de hørehæmmede elever.

Læs mere om og hent delrapport 1 her

Læs mere om og hent delrapport 2 her

Læs mere om og hent delrapport 3 her

Læs mere om og hent delrapport 4 her

Læs mere om og hent delrapport 5 her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet er at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever samt belyse, hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever efter efterskoleopholdet.

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!