Print

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg efterskole (delrapport 3)

Titel: Unge hørehæmmede efter Frijsenborg efterskole (delrapport 3)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 29.08.2013
Type: Rapport
Tags: uddannelse, hørehæmmede, mistrivsel, hørenedsættelse, uddannelsesvalg, livskvalitet, longitionel studie, spørgeskemaundersøgelse

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg efterskole (delrapport 3)

Denne rapport er den tredje undersøgelse af, hvordan det går med hørehæmmede elever, når de forlader Frijsenborg Efterskole og drager videre ud i verden. Hensigten med at følge de unge er, at belyse deres færd videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet. Projektets fokus er derfor på de udfordringer og problemer de unge møder, når de skal skal indgå i nye sammenhænge. 

Kongstanken med undersøgelsen er at følge de tidligere elever over en periode på fem år. Hvert år bliver de unge hørehæmmede kontaktet og får muligheden for at besvare et spørgeskema. Hver udgave af spørgeskemaet rummer en række spørgsmål, der går igen fra år til år. Disse suppleres med spørgsmål, der kredser om partikulære emner, som skifter fra år til år.

Hent rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet er at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever samt belyse, hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever efter efterskoleopholdet.

Kontakt forsker