Print

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet med projektet er at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmede situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. Det skal ske ved at følge de unge i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området. 

Siden 1983 har Frijsenborg Efterskole optaget unge hørehæmmede og forsøgt at integrere dem i undervisningen og det øvrige elevhold. På nuværende tidspunkt bliver der optaget 22-24 hørehæmmede per overgang. Skolen repræsenterer derfor den uddannelsesinstitution, som har den største koncentration af unge hørehæmmede i Danmark uden for de traditionelle døveskoler, hvor der undervises ved hjælp af tegnsprog. På Frijsenborg Efterskole tages der vidtrækkende hensyn til den enkelte hørehæmmede og vedkommendes behov. Undervisningen tilrettelægges således, at de hørehæmmede elever har de bedste muligheder for at følge med på lige fod med deres normalthørende kammerater. 

Resultaterne skal bl.a. medvirke til at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever, men kan også bruge generelt til at belyse hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever, når de forlader folkeskolen og skal videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Målet er, at projektets datamateriale skal være offentlig tilgængeligt, så alle, der arbejder med hørehæmmede unge i Danmark, kan anvende det. Det skal ske i form af en rapport, der frit kan hentes på en hjemmeside og offentlig tilgængelighed til datamaterialet bag undersøgelsen.

Der er lagt en option ind i denne projektbeskrivelse på udarbejdelsen af en mere uddybende analyse af undersøgelsernes materiale, hvorved formidlingen af materialet øges og forstærkes. Undersøgelsens centrale værktøj bliver en spørgeskemaundersøgelse, som sendes ud til tidligere elever på Frijsenborg Ungdomsskole. Der går ca. 20-25 hørehæmmede elever på skolen på en typisk årgang, og der sendes til alle de hørehæmmede elever, der kan lokaliseredes i skolens arkiv. Undersøgelsen finder sted via et internetbaseret værktøj. De tidligere elever kontaktes via brev, hvor der oplyses en kode og side, hvor undersøgelsen kan findes. I forlængelse af dette indsamles der email-adresser, så det fremover bliver lettere at kontakte eleverne. Det forventes, at der fra undersøgelsens begyndelse vil være ca. 300 tidligere hørehæmmede elever i arkivet.

Frijsenborg Efterskoles rolle bliver at forankre undersøgelsen resultater. Det påtænkes, at de nuværende hørehæmmede elever i et eller andet omfang er med til at formulere temaer i undersøgelsen. Dette vil være med til at sikre et fremtidig medejerskab, der kan anvendes som et pædagogisk værktøj i skolens øvrige undervisning af de hørehæmmede elever.

Publikationer

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1)

Første delrapport fra langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. De unge følges i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området.

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1-5)

Langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. De unge er blevet fulgt i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området.

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 2)

Anden delrapport fra langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. De unge følges i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området.

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg efterskole (delrapport 3)

Tredje delrapport fra langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. De unge følges i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området.

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 4)

Fjerde delrapport fra langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. De unge følges i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området.

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 5)

Femte og afsluttende delrapport fra langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole. De unge følges i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet marts 2016