Print

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 5)

Titel: Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 5)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 10.03.2016
Type: Rapport
Tags: uddannelse, hørehæmmede, mistrivsel, hørenedsættelse, uddannelsesvalg, livskvalitet, spørgeskemaundersøgelse

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 5)

Denne rapport er den sidste rapport ud af en samlet serie på fem rapporter, hvor udgangspunktet har været et ønske om at sætte fokus på forskellige aspekter af, hvordan det er at være ung med et høretab i dagens Danmark. Hele serien på fem rapporter følger unge hørehæmmede, som har været elever på Frijsenborg Efterskole. Frijsenborg Efterskole er beliggende i byen Hammel lidt uden for Aarhus og kan beskrives som en klassisk Grundtvig-Koldsk efterskole med fokus på udviklingen af elevernes livsduelighed og samfundsdeltagelse. Skolen har siden 1983 optaget hørehæmmede elever som en del af den samlede elevbestand. Efter skolen flyttede ind i en ny bygning i 1990, har man også optaget elever med andre former for handicap, da den nye bygning tillader adgang for personer i kørestol mv.

Frijsenborg Efterskole ønskede med igangsættelsen af dette forskningsprojekt at sætte fokus på deres hørehæmmede elevers liv, når de var færdige med deres ophold på efterskolen. Det er et underbelyst tema i forskningslitteraturen, og skolen ønskede at blive klædt bedre på i forhold til at forberede de hørehæmmede elever til livet og de problemstillinger, de vil møde, når de forlader skolen. Samtidigt er projektet også et forsøg på at kaste lys på forskellige perspektiver på dét at være ung med et handicap. I særdeleshed er der blevet sat spørgsmålstegn ved forståelsen af et høretab som en enkelt størrelse, der let og overskueligt lader sig måle og angive med et enkelt mål. Det er blevet udfordret i de forskellige rapporter i serien, og det bliver også udfordret i denne rapport, hvor der bl.a. bliver set på frekvensen af diverse følgeproblematikker, såsom tinnitus, lydoverfølsomhed og Menières sygdom.

Rapporten rummer fire kapitler. I kapitel 2 gennemgås datamaterialet og der præsenteres en række overvejelser omkring vurderingen af materialets kvalitet. I kapitel 3 trækkes en række af hovedkonklusionerne op fra de tidligere undersøgelsesrunder. Dette er den sidste og afsluttende rapport, og tanken med dette kapitel er at trække en række af de centrale resultater frem. I kapitel 4 præsenteres der et udvalg af forskellige analyser af de unges besvarelser. Der kigges bl.a. på de unges samlede høresituation; altså ikke kun deres høretab, men også på en række følgeproblematikker, som tinnitus, svimmelhed og lydoverfølsomhed. I kapitel 5 kommer rapporten med anbefalinger til problemfelter, som de fem undersøgelsesrunder og -rapporter til sammen udpeger som væsentlige i arbejdet med unge hørehæmmede.

Hent rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet er at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever samt belyse, hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever efter efterskoleopholdet.