Print

Unge et år efter niende klasse

Titel: Unge et år efter niende klasse
Forfattere: Noemi Katznelson og Mette Pless
Dato: 01.06.2006
Type: Rapport
Tags: uddannelse, folkeskolen, ungdomsuddannelser, brobygning, uddannelsesvalg

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater fra undersøgelsen 'Forsøg med brobygning i folkeskolen', som omhandler unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Metodisk er undersøgelsen gennemført ved brug af kvalitative og kvantitative metoder og har overordnet haft til formål at afdække, hvad der påvirker unges uddannelsesvalg.

Undersøgelsen er anden delrapport i en treårig forløbsundersøgelse, der er finansieret af Undervisningsministeriet, og midtvejsrapporten 'Niende klasse og hvad så?' og slutrapporten 'Unges veje mod ungdomsuddannelserne' er udgivet i hhv. 2005 og 2007.

Hent rapport (pdf)

Læs mere om forskningen bag publikationen

Forsøg med brobygning i udskolingen

På initiativ af Undervisningsministeriet gennemførtes i perioden 2004-2006 en række forsøg med brobygning (aktiviteter for unge, hvis formål var at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse). Center for Ungdomsforskning fulgte forsøgene gennem følgeforskning, der satte fokus på de unges erfaringer med brobygningsaktiviteterne, og mere overordnet havde til formål at afdække hvad, der påvirker og rammesætter unges uddannelsesvalg.

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater, der indgår i undersøgelserne om unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467