Print

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater fra undersøgelsen 'Forsøg med brobygning i folkeskolen', som omhandler unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Metodisk er undersøgelsen gennemført ved brug af kvalitative og kvantitative metoder og har overordnet haft til formål at afdække, hvad der påvirker unges uddannelsesvalg.

Undersøgelsen er anden delrapport i en treårig forløbsundersøgelse, der er finansieret af Undervisningsministeriet, og midtvejsrapporten 'Niende klasse og hvad så?' og slutrapporten 'Unges veje mod ungdomsuddannelserne' er udgivet i hhv. 2005 og 2007.

 

Publikationer

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater fra undersøgelsen 'Forsøg med brobygning i folkeskolen', som omhandler unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2006