Print

Forsøg med brobygning i udskolingen

På initiativ af Undervisningsministeriet gennemførtes i perioden 2004-2006 en række forsøg med brobygning (aktiviteter for unge, hvis formål var at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse). Center for Ungdomsforskning fulgte forsøgene gennem følgeforskning, der satte fokus på de unges erfaringer med brobygningsaktiviteterne, og mere overordnet havde til formål at afdække hvad, der påvirker og rammesætter unges uddannelsesvalg. Metodisk blev undersøgelsen gennemført ved brug af kvalitative og kvantitative metoder. I undersøgelsen fulgtes 1200 unge på folkeskoler spredt over hele landet fra de gik i 8. klasse til de startede på enten ungdomsuddannelse, i 10. klasse, i arbejde eller andet. 

Undersøgelsen er finansieret af Undervisningsministeriet, og i forbindelse med undersøgelsen er udgivet følgende publikationer:

  • Niende klasse og hvad så? første delrapport der samler resultaterne fra de unges 8. skoleår

 

  • Unge ét år efter niende klasse, anden delrapport som primært samler resultaterne fra det kvantitative materiale i de unges 10. skoleår

 

  • Unges veje og vildveje mod ungdomsuddannelserne, tredje og afsluttende rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde.

Publikationer

Niende klasse og hvad så?

Rapporten er delt i to. Første del handler om de unges uddannelsesvalg og anden del om erfaringer med udskoling fra en række forsøg rundt om i landet. Den vil have relevans for alle, der beskæftiger sig med grundskolens afgangsklasser, ungdomsuddannelser, vejledning og andre tilbud til unge efter grundskolen.

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater fra undersøgelsen 'Forsøg med brobygning i folkeskolen', som omhandler unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Unges veje mod ungdomsuddannelserne

Rapporten giver de unges blik på overgangen fra niende klasse, valget af det videre forløb, vejledningen, brobygningsaktiviteterne, forældrenes rolle og fremtidige uddannelses- og jobønsker.

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Status for projektet

Status: afsluttet

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!