Print

Niende klasse og hvad så?

Titel: Niende klasse og hvad så?
Forfattere: Mette Pless og Noemi Katznelson
Dato: 01.01.2005
Type: Rapport
Tags: uddannelse, arbejde, folkeskolen, ungdomsuddannelser, vejledning, brobygning, uddannelsesvalg, forældresamarbejde, grundskolen

Niende klasse og hvad så?

Unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde er temaet for denne rapport fra Center for Ungdomsforskning. Den er en midtvejsrapport fra undersøgelsen 'Forsøg med brobygning i folkeskolen', som netop handler om unges uddannelsesvalg efter grundskolen og ikke mindst om en række forsøg med brobygning og vejledning i 8. og 9. klasse.

Emnerne spænder således vidt fra de unges drømme og forestillinger om deres fremtidige uddannelse og beskæftigelse til konkrete erfaringer med forældresamarbejde, vejlednin, praktik osv.

Rapporten er delt i to. Første del handler om de unges uddannelsesvalg og anden del om erfaringer med udskoling fra en række forsøg rundt om i landet. Den vil have relevans for alle, der beskæftiger sig med grundskolens afgangsklasser, ungdomsuddannelser, vejledning og andre tilbud til unge efter grundskolen.

Hent rapport (pdf)

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Forsøg med brobygning i udskolingen

På initiativ af Undervisningsministeriet gennemførtes i perioden 2004-2006 en række forsøg med brobygning (aktiviteter for unge, hvis formål var at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse). Center for Ungdomsforskning fulgte forsøgene gennem følgeforskning, der satte fokus på de unges erfaringer med brobygningsaktiviteterne, og mere overordnet havde til formål at afdække hvad, der påvirker og rammesætter unges uddannelsesvalg.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680