Print

Ungdom på erhvervsuddannelserne – Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Titel: Ungdom på erhvervsuddannelserne – Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber
Forfattere: Noemi Katznelson, Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown
Dato: 01.02.2011
Type: Rapport
Tags: erhvervsuddannelser

Ungdom på erhvervsuddannelserne – Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Rapporten handler om de mange unge, der befolker erhvervsuddannelserne i Danmark. Den zoomer ind på, hvordan de unge på uddannelserne oplever det at vælge en erhvervsuddannelse, hvilke forventninger de har til uddannelsen når de starter, hvordan de oplever mødet med lærerne og det sociale og faglige læringsmiljø på uddannelserne. Rapporten har med andre ord fokus på dagligdagen og virkeligheden på erhvervsskolerne i undervisningen.

Rapporten er skrevet på baggrund af en omfattende kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, som vi er i gang med i Center for Ungdomsforskning. Undersøgelsen laves i samarbejde med Danske Erhvervsskoler - Lederne gennem projektkoordinator Ulla Eriksen og er blevet muliggjort af finansiering fra i alt 37 erhvervsskoler og

Undervisningsministeriet. Læs mere om projektet "Ind i undervisningsrummet på EUD" her.

Projektets forskerteam består af videnskabelig medarbejder Rikke Brown, ph.d.-studerende Arnt Louw Vestergaard og lektor Noemi Katznelson, som også er projektleder på projektet.

Download delrapporten her 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30