Print

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Erhvervsuddannelserne (eud) har været gennem en turbulent fase med mange strukturelle forandringer, som derfor naturligt har fyldt meget i debatten og forskningen omkring uddannelserne. Derimod findes der ikke megen aktuel forskning om de pædagogiske realiteter på selve uddannelserne. Fokus i dette projekt er rettet mod de unge på eud's grundforløb og deres møde med pædagogikken, lærerne og det sociale læringsmiljø. Hovedsigtet med projektet er at skabe større klarhed over, hvilke former for pædagogik, der kendetegner eud's grundforløb og pege på, hvad der fungerer godt og hvilke udfordringer der er. Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Projektets empiriske del benytter sig af både kvalitative og kvantitative metoder, og undersøgelserne er foretaget på fire udvalgte grundforløb: Bygge & Anlæg, Mad til mennesker, Medieproduktion og Merkantil (HG). Projektet empiriske fase blev afsluttet medio 2010.

 

Publikationer

Ind i undervisningsrummet på EUD

Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Ungdom på erhvervsuddannelserne – Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Rapporten handler om de mange unge, der befolker erhvervsuddannelserne i Danmark. Den zoomer ind på, hvordan de unge på uddannelserne oplever det at vælge en erhvervsuddannelse, hvilke forventninger de har til uddannelsen når de starter, hvordan de oplever mødet med lærerne og det sociale og faglige læringsmiljø på uddannelserne.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2010