Print

Ind i undervisningsrummet på EUD

Titel: Ind i undervisningsrummet på EUD
Forfattere: Rikke Brown, Arnt Louw Vestergaard og Noemi Katznelson
Dato: 01.05.2010
Type: Rapport
Tags: erhvervsskoler, erhvervsuddannelser, eud, rusmidler, Ungdomskultur, Etnicitet

Erhvervsuddannelserne (eud) har været gennem en turbulent fase med mange strukturelle forandringer, som derfor naturligt har fyldt meget i debatten og forskningen omkring uddannelserne. Derimod findes der ikke megen aktuel forskning om de pædagogiske realiteter på selve uddannelserne. Fokus i dette projekt er rettet mod de unge på eud's grundforløb og deres møde med pædagogikken, lærerne og det sociale læringsmiljø. Hovedsigtet med projektet er at skabe større klarhed over, hvilke former for pædagogik, der kendetegner eud's grundforløb og pege på, hvad der fungerer godt og hvilke udfordringer der er. Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.
Projektets empiriske del benytter sig af både kvalitative og kvantitative metoder, og undersøgelserne foretages på fire udvalgte grundforløb: Bygge & Anlæg, Mad til mennesker, Medieproduktion og Merkantil (HG). Projektet empiriske fase er afsluttet medio 2010. I februar 2011 blev den første delrapport i projektet udgivet. Rapporten, der hedder Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber, kan downloades på nedenstående link:  

Ungdom på erhvervsuddannelserne 

D. 25. november 2010 blev der afholdt midtvejsseminar i projektet. Her blev foreløbige analyser og resultater præsenteret og diskuteret med erhvervsskoleledere og -lærere samt repræsentanter fra undervisningsministeriet og Danske Erhvervsskoler - Lederne. Læs mere om midtvejsseminaret eller download slides her


Den 30. november 2011 blev projektet afsluttet med en konference på DPU og udgivelsen af rapporten  Motivation i erhvervsuddannelserne - Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Rapporten kan downloades via følgende link:

Motivation i erhvervsuddanelserne

 

 

 


Læs mere om forskningen bag publikationen

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680