Print

Plads til at lære – på lærepladsen. Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet

Titel: Plads til at lære – på lærepladsen. Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet
Forfattere: Katrine Thea Pløger Nielsen, Arnt Louw & Noemi Katznelson
Dato: 01.07.2021
Type: Bog
Tags: erhvervsuddannelser, lærepladsdannelse, læring på arbejdspladsen, lærlinge, lærlingeforløb

Plads til at lære – på lærepladsen. Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet

I denne bog præsenterer vi resultater og anbefalinger fra undersøgelsen af mødet mellem unge i lære på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet, som Center for Ungdomsforskning har gennemført med støtte fra Sydbank Fonden.

Praktik og lærlingeforløb er gennem de sidste år blevet en del af langt flere unges vej til arbejdsmarkedet. Som vekseluddannelse har erhvervsuddannelserne siden 1956 gjort brug af lærlingeforløb som en væsentlig kilde til unges faglige udvikling, dannelse og læring.

I Bogen undersøger vi, de forventninger, virksomheder og unge i lære har til hinanden. På den baggrund indkredses, hvordan forventningerne – og deres samspil – kan understøtte de unges dannelsesprocesser i lærepladsforløb. Bogen kommer med bud på, hvordan både unge og virksomheder kan blive lærepladsklar, ved at være bevidste om de forventninger, begge aktører møder op med, og skaber i mødet med hinanden.

Afslutningsvis peges der også på generelle potentialer og udfordringer ved lærepladsforløb som element i vores uddannelsessystem fra grundskole til universitetet.

Bogen kaster samlet set lys over en væsentlig og underbelyst del af unges læring og vej gennem en erhvervsuddannelse. Den skriver sig ind i den aktuelle debat omkring dannelse, faglig stolthed og faglig mestring på erhvervsuddannelserne.

Bogen henvender sig til alle med interesse i praktik og lærlingeforløb, som en del af vejen til arbejdsmarkedet – herunder virksomheder, lærere, politikere og andre med interesse for erhvervsuddannelsernes status og udviklingsmuligheder.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Plads til at lære – på lærepladsen. Mødet mellem unge og erhvervslivet i lærepladsforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere