Print

Notat: Evaluering af forsøg med brug af instruktionsfilm på tømrergrundforløb anden del (GF2)

Titel: Notat: Evaluering af forsøg med brug af instruktionsfilm på tømrergrundforløb anden del (GF2)
Forfattere: Arnt Louw og Benedikte Beckmann Nygaard
Dato: 03.10.2019
Type: Andet
Tags: erhvervsskoler, erhvervsuddannelse, evaluering, tømrergrundforløbet

Notat: Evaluering af forsøg med brug af instruktionsfilm på tømrergrundforløb anden del (GF2)

Udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt tømrergrundforløbselever på NEXT, Mercantec & Tech College Aalborg udarbejdet til forskningprojektet om brug af instruktionsfilm på tømrergrundforløbet.

Formålet med dette notat er at kaste et første lys over elevernes og lærernes brug og oplevelse af filmene, herunder fordele, ulemper og barrierer, som de kommer til udtryk i to gennemførte spørgeskemaundersøgelser blandt deltagende lærere og elever. Nærværende notat baserer sig kun på elevernes og lærernes spørgeskemaundersøgelser. I notatet fremlægges de væsentligste resultater først fra spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne og derefter blandt lærere. I få tilfælde vil resultaterne suppleres af analytiske pointer fra de kvalitative data, når dette er relevant. Efter både elev- og lærerafsnittet vil der være en kort opsummering af resultaterne samt anbefalinger på baggrund af disse.

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm på tømrergrundforløbet (GF2)

I samarbejde med NEXT som værtskole i Videnscenter for Håndværk - Design og Arkitektur med Mercantec og TECHCOLLEGE som partnerskoler, vil Center for Ungdomsforskning i dette projekt evaluere tre erhvervsskolers forsøg med at udvikle undervisnings- og læringsrummet på grundforløbet for tømreruddannelsen. De tre skoler – NEXT (København), Mercantec (Viborg) og Tech College Aalborg (Aalborg) – planlægger at inddrage 28- video- og animationsfilm i undervisningsforløbet på GF2 på tømreruddannelsen.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!