Print

Instruktionsfilm på tømrergrundforløbet

Titel: Instruktionsfilm på tømrergrundforløbet
Forfattere: Arnt Louw og Benedikte Beckmann Nygaard
Dato: 03.10.2019
Type: Rapport
Tags: erhvervsskoler, evaluering, tømrergrundforløbet

Instruktionsfilm på tømrergrundforløbet

Evaluering af elevers og læreres erfaringer med forsøg med instruktionsfilm på tømrergrundforløbets anden del (GF2)

Videncenter for Håndværk, Design og Arkitektur har i samarbejde med IT-virksomheden Microlearn og faglærer fra tre store erhvervsskoler, der er med i forsøget (Next, Mercantec og Tech College Aalborg), udarbejdet 28 instruktionsfilm, som skal være med til at udvikle undervisnings- og læringsrummet på tømrergrundforløbets anden del (GF2). Center for Ungdomsforskning (CeFU), med Arnt Louw og Benedikte Beckman Nygaard i spidsen, har stået for at skulle evaluere forsøget, ved at indsamle en række forskelligartede data: 

1. Skolerne leverer data omkring elevernes frafald, fravær og karakterer.
2. CeFU har gennemført en række kvalitative interview med elever og lærere
3. CeFU har gennemført observation i teoriundervisning og i værksted på alle de involverede tømrergrundforløbshold 
4. CeFU har udviklet spørgeskemaer til elever og lærere, der er med i forsøget.  

Formålet med evalueringen er at kaste lys over elevernes og lærernes brug og oplevelse af filmene, herunder fordele, ulemper og barrierer ift. elevernes læring, undervisningen og potentialer for undervisningsdifferentiering.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm på tømrergrundforløbet (GF2)

I samarbejde med NEXT som værtskole i Videnscenter for Håndværk - Design og Arkitektur med Mercantec og TECHCOLLEGE som partnerskoler, vil Center for Ungdomsforskning i dette projekt evaluere tre erhvervsskolers forsøg med at udvikle undervisnings- og læringsrummet på grundforløbet for tømreruddannelsen. De tre skoler – NEXT (København), Mercantec (Viborg) og Tech College Aalborg (Aalborg) – planlægger at inddrage 28- video- og animationsfilm i undervisningsforløbet på GF2 på tømreruddannelsen.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!