Print

Når det er svært at være ung i DK

Titel: Når det er svært at være ung i DK
Forfattere: Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen
Dato: 01.02.2011
Type: Rapport
Tags: ungdom, cutting, ensomhed, mistrivsel, mobning, rusmidler, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, stress, trivsel, kriminalitet, krop, livstil, selvmord, selvmordstanker, risikoadfærd

Når det er svært at være ung i DK

Forskningsrapporten "Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal" præsenterer resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden.
Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark, der er blevet interviewet omkring deres vurderinger af eget liv og trivsel. Rapporten afdækker unges erfaringer med ensomhed, mobning, stress, selvmordstanker, problematisk krops- og spiseadfærd, cutting, rusmiddelbrug og kriminalitet i relation til deres trivsel og mistrivsel.

Læs rapporten her 

Du kan også læse de enkelte kapitler via nedenstående links:

Resume

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 2: Hvad synes de unge selv?

Kapitel 3: Unges helbred

Kapitel 4: Unge og mobning

Kapitel 5: Unge og Ensomhed

Kapitel 6: Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Kapitel 7: Cutting - Når unge snitter og skærer i egen krop

Kapitel 8: krop og ydre

Kapitel 9: Unges seksualitet

Kapitel 10: Unge og rusmidler

Kapitel 11: Unge og kriminalitet

Kapitel 12: Trivsel og mistrivsel blandt unge i forskellige livssituationer, med forskellige livserfaringer og med forskellige udgangspunkter i livet

Kapitel 13: Konklusion

Metode

Referencer

Læs mere om forskningen bag publikationen

Når det er svært at være ung i DK

En undersøgelse af årsager til unges trivsel og mistrivsel.

Når det er svært at være ung i DK – unges egne beretninger

33 unge fortæller om ensomhed, selvskadende adfærd, mobning og andre former for mistrivsel i en ny rapport fra Center for Ungdomsforskning

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031